Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik górnictwa podziemnego

Planuje, nadzoruje lub prowadzi procesy produkcyjne oraz przygotowuje dokumentację techniczno-ruchową w zakładach górniczych specjalizujących się w robotach udostępniających, przygotowawczych i eksploatacyjnych górnictwa węgla kamiennego, górnictwa rudnego oraz górnictwa solnego; nadzoruje przestrzegania zasad prawa geologicznego i górniczego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska naturalnego.

Zadania zawodowe
 • organizowanie pracy zespołom pracowników wykonującym określone zadania, zgodnie z normami technicznymi i jakościowymi, z uwzględnieniem zasad ekonomicznych oraz zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • prowadzenie ścisłej ewidencji podległego zespołu pracowników na danej zmianie roboczej
 • zaopatrywanie pracowników w niezbędny sprzęt i materiały
 • nadzorowanie prawidłowej eksploatacji narzędzi, maszyn i urządzeń górniczych do drążenia wyrobisk, transportu urobku i przeróbki kopalin
 • prowadzenie robót wydobywczych zgodnie z przepisami górniczymi i geologicznymi, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego
 • nadzorowanie oraz prowadzenie robót strzałowych
 • kierowanie transportem dołowym urobku oraz materiałów
 • ustalanie i regulowanie parametrów procesu produkcyjnego z wykorzystaniem aparatury pomiarowej i komputerowych systemów kontroli i sterowania
 • aktualizowanie map górniczych oraz geologicznych
 • ocenianie stanu zagrożeń: gazowego, pyłowego, pożarowego, wodnego oraz tąpaniami, prowadzenie akcji ratowniczej ludzi zgodnie z zasadami postępowania w razie ich wystąpienia w kopalni
 • posługiwanie się urządzeniami do sygnalizacji i łączności, stosowanymi w górnictwie podziemnym, oraz urządzeniami wentylacyjnymi i do wykrywania zagrożeń
 • określanie norm i metod pracy, zakresów czynności, obliczanie wydajności i wykorzystania czasu pracy

Nauka kierunku w wybranym województwie:

technik g��rnictwa podziemnego DOLNOŚLĄSKIE
technik g��rnictwa podziemnego KUJAWSKO-POMORSKIE
technik g��rnictwa podziemnego LUBELSKIE
technik g��rnictwa podziemnego LUBUSKIE
technik g��rnictwa podziemnego ŁÓDZKIE
technik g��rnictwa podziemnego MAŁOPOLSKIE
technik g��rnictwa podziemnego MAZOWIECKIE
technik g��rnictwa podziemnego OPOLSKIE
technik g��rnictwa podziemnego PODKARPACKIE
technik g��rnictwa podziemnego PODLASKIE
technik g��rnictwa podziemnego POMORSKIE
technik g��rnictwa podziemnego ŚLĄSKIE
technik g��rnictwa podziemnego ŚWIĘTOKRZYSKIE
technik g��rnictwa podziemnego WARMIŃSKO-MAZURSKIE
technik g��rnictwa podziemnego WIELKOPOLSKIE
technik g��rnictwa podziemnego ZACHODNIOPOMORSKIE

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie