Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik geolog

Prowadzi w zespołach badawczych lub indywidualnie badania i pomiary geologiczne, hydrogeologiczne i geotechniczne, w celu określenia współczynnika filtracji wody, wydajności studni, poziomu zwierciadła wody w studni; zajmuje się pobieraniem i badaniem gruntów dla celów budowlanych oraz wykonuje inne prace, wynikające z zakresu prowadzonych badań, używając w miarę potrzeby przenośnych przyrządów kontrolno-pomiarowych.

Zadania zawodowe
 • uczestniczenie w pracach zespołu dokumentującego zasoby wodne, surowcowe oraz przydatność gruntów dla celów budowlanych
 • opracowywanie dokumentacji geotechnicznej w ramach posiadanych uprawnień
 • wykonywanie polowych opisów i diagnostyki minerałów i skał
 • wykonywanie polowych pomiarów hydrogeologicznych i geologiczno-inżynier­skich, w tym: badań i pomiarów wód gruntowych dla celów budowlanych, zaopatrzenia w wodę pitną i na potrzeby przemysłu, obserwowanie i mierzenie zwierciadła wody podziemnej w otworach badawczych i eksploatacyjnych
 • nadzorowanie próbnych pompowań studni
 • pobieranie z wykonanych otworów próbek wody do badań laboratoryjnych, tj. analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych
 • pobieranie z wykonanych otworów i wyrobisk próbek gruntów do badań ich nośności
 • przygotowywanie próbek geologicznych do specjalistycznych aparaturowych badań laboratoryjnych
 • utrwalenie opisów zaobserwowanych faktów terenowych w postaci tekstowej, graficznej i fotograficznej
 • nadzorowanie prawidłowego wykonywania robót i pomiarów terenowych
 • wykonywanie podstawowych pomiarów geodezyjnych, określających lokalizację punktów dokumentacyjnych, w tym również korzystanie z systemu i aparatury GPS
 • kameralne opracowywanie i komputerowe przetwarzanie danych terenowych oraz wyników badań laboratoryjnych
 • przygotowywanie i zestawianie elementów tekstowych, graficznych i obliczeniowych projektów badań i dokumentacji geologicznych złóż kopalin, hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich.

Nauka kierunku w wybranym województwie:

technik geolog DOLNOŚLĄSKIE
technik geolog KUJAWSKO-POMORSKIE
technik geolog LUBELSKIE
technik geolog LUBUSKIE
technik geolog ŁÓDZKIE
technik geolog MAŁOPOLSKIE
technik geolog MAZOWIECKIE
technik geolog OPOLSKIE
technik geolog PODKARPACKIE
technik geolog PODLASKIE
technik geolog POMORSKIE
technik geolog ŚLĄSKIE
technik geolog ŚWIĘTOKRZYSKIE
technik geolog WARMIŃSKO-MAZURSKIE
technik geolog WIELKOPOLSKIE
technik geolog ZACHODNIOPOMORSKIE

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie