Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik handlowiec

Organizuje działalność handlową w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym i funkcjonowanie firmy handlowej, analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych, bada możliwości wzrostu udziału firmy na rynku, wejścia na nowe rynki, w tym na rynki zagraniczne, identyfikuje bariery występujące w handlu, określa zasady i skuteczne formy marketingu, prowadzi negocjacje z dostawcami i odbiorcami, w celu osiągnięcia jak najkorzystniejszych warunków zakupu materiałów i sprzedaży towarów oraz usług, analizuje skuteczność i efektywność sieci dystrybucji towarów i usług, koszty działalności handlowej.

Zadania zawodowe
 • organizacja komórki handlowej w firmie produkcyjno-usługowej
 • organizacja, rejestrowanie i uruchamianie działalności małej firmy handlowej (handlu hurtowego i detalicznego)
 • prowadzenie działalności akwizycyjnej
 • planowanie poziomu, struktury asortymentowej, geograficznej, odbiorców oraz form sprzedaży towarów i usług (w tym formy internetowej)
 • samodzielne lub we współdziałaniu z przełożonymi, opracowywanie projektu strategii marketingowej firmy, programu jej wdrożenia
 • badanie rynku, czynników kształtujących oczekiwania, potrzeby i możliwości nabywcze klientów; podejmowanie działań, mających na celu pozyskanie nowych klientów i rynków oraz umacnianie pozycji już osiągniętych
 • prowadzenie negocjacji z dostawcami i odbiorcami towarów i usług
 • przygotowywanie oraz zawieranie umów handlowych, zgodnie z pełnomocnictwami swoich przełożonych
 • analiza skuteczności oraz efektywności różnych form sprzedaży i kanałów dystrybucji
 • określanie i proponowanie najbardziej efektywnych form sprzedaży adekwatnych do rodzaju towaru, usługi, rynku, oczekiwań klienta
 • stosowanie różnych form i technik sprzedaży hurtowej i detalicznej; przygotowywanie właściwej dokumentacji sprzedaży towarów i usług, w tym faktur, gwarancji; załatwianie reklamacji klientów
 • analiza kosztów działalności podmiotu gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów handlowych
Przedmioty zawodowe
ekonomiczno-prawne podstawy gospodarowania, obsługa klienta, towar jako przedmiot handlu, zasoby ludzkie w przedsiębiorstwie handlowym, finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa handlowego, zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, podstawy przedsiębiorczości

Nauka kierunku w wybranym województwie:

technik handlowiec DOLNOŚLĄSKIE
technik handlowiec KUJAWSKO-POMORSKIE
technik handlowiec LUBELSKIE
technik handlowiec LUBUSKIE
technik handlowiec ŁÓDZKIE
technik handlowiec MAŁOPOLSKIE
technik handlowiec MAZOWIECKIE
technik handlowiec OPOLSKIE
technik handlowiec PODKARPACKIE
technik handlowiec PODLASKIE
technik handlowiec POMORSKIE
technik handlowiec ŚLĄSKIE
technik handlowiec ŚWIĘTOKRZYSKIE
technik handlowiec WARMIŃSKO-MAZURSKIE
technik handlowiec WIELKOPOLSKIE
technik handlowiec ZACHODNIOPOMORSKIE

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie