Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik inżynierii środowiska i melioracji

Nauka dostarcza wiedzy z zakresu inżynierii sanitarnej, wodnej i melioracyjnej, jak również z zakresu ochrony i rekultywacji środowiska, urządzania terenów miejskich. Absolwenci przygotowani są do pracy w firmach i jednostkach samorządu terytorialnego zajmujących się gospodarką przestrzenną i komunalną oraz melioracją i zagospodarowaniem użytków zielonych.
Zadania i czynności
Wykonuje oraz nadzoruje eksploatację systemów wodno-melioracyjne dla małych obszarów, zabezpieczenia przeciwpowodziowego, oczyszczania ścieków, sanitacji wsi; określa źródła zagrożeń środowiska naturalnego; prowadzi roboty inżynieryjno-budowlane zgodnie z dokumentacją techniczną.

Niezbędne Umiejętności
 • wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych małych obiektów
 • planowanie oraz wykonywanie zabiegów agromelioracyjnych na małych obszarach
 • sporządzanie dokumentacji projektowej obiektów melioracyjnych
 • nadzorowanie bądź wykonywanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
 • wykonywanie niewielkich obiektów przeciwpowodziowych oraz regulacji małych cieków wodnych dla celów rolniczych
 • prawidłowe eksploatowanie systemów wodno-melioracyjnych na małych obszarach
 • wykonywanie i konserwacja dróg rolniczych
 • prowadzenie robót inżynieryjno-budowlanych
 • określanie zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych oraz sposobów ich ograniczania
 • posługiwanie się techniką komputerową
 • wykorzystywanie w działalności zawodowej znajomości procesów zachodzących w gospodarce rynkowej
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska naturalnego

Nauka kierunku w wybranym województwie:

technik in��ynierii ��rodowiska i melioracji DOLNOŚLĄSKIE
technik in��ynierii ��rodowiska i melioracji KUJAWSKO-POMORSKIE
technik in��ynierii ��rodowiska i melioracji LUBELSKIE
technik in��ynierii ��rodowiska i melioracji LUBUSKIE
technik in��ynierii ��rodowiska i melioracji ŁÓDZKIE
technik in��ynierii ��rodowiska i melioracji MAŁOPOLSKIE
technik in��ynierii ��rodowiska i melioracji MAZOWIECKIE
technik in��ynierii ��rodowiska i melioracji OPOLSKIE
technik in��ynierii ��rodowiska i melioracji PODKARPACKIE
technik in��ynierii ��rodowiska i melioracji PODLASKIE
technik in��ynierii ��rodowiska i melioracji POMORSKIE
technik in��ynierii ��rodowiska i melioracji ŚLĄSKIE
technik in��ynierii ��rodowiska i melioracji ŚWIĘTOKRZYSKIE
technik in��ynierii ��rodowiska i melioracji WARMIŃSKO-MAZURSKIE
technik in��ynierii ��rodowiska i melioracji WIELKOPOLSKIE
technik in��ynierii ��rodowiska i melioracji ZACHODNIOPOMORSKIE

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie