Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik informacji naukowej

Gromadzi, opracowuje, przetwarza, udostępnia i rozpowszechnia informację naukową, techniczną i ekonomiczną, pierwotną, pochodną i wtórną o stanie i kierunkach rozwoju nauki, techniki i ekonomiki w kraju i za granicą, za pomocą metod, form i środków działalności informacyjnej adekwatnych do tematyki branży i określonego miejsca zatrudnienia oraz potrzeb określonych użytkowników. Zajmuje się gromadzeniem źródeł informacji i ich opracowywaniem (wykonywanie opracowań dokumentacyjnych, opracowywanie wydawnictw informacyjnych, przygotowywanie danych na potrzeby systemów informacyjnych własnych i obcych). Przetwarza źródła informacji obsługując komputerowe bazy danych i systemów.

Zadania zawodowe
  • gromadzenie źródeł informacji (pierwotnych, pochodnych i wtórnych)
  • opracowywanie źródeł informacji (wykonywanie opracowań dokumentacyjnych, opracowywanie wydawnictw informacyjnych, przygotowywanie danych na potrzeby systemów informacyjnych własnych i obcych)
  • przetwarzanie źródeł informacji (obsługa komputerowych baz danych i systemów, własnych i obcych, obsługa użytkowników za pomocą baz danych, systemów itp., własnych i obcych, krajowych i zagranicznych)
  • udostępnianie i rozpowszechnianie źródeł informacji zainteresowanym użytkownikom, opracowywanie i prowadzenie katalogów i kartotek (innych niż biblioteczne), współpraca z innymi ośrodkami informacji i bibliotekami, współpraca z systemami informacji krajowymi i zagranicznymi
  • zapoznawanie się z tematyką branży, instytucji macierzystej, potrzebami użytkowników, w celu stałego rozwijania i ulepszania procesu gromadzenia, opracowywania, przetwarzania, udostępniania i rozpowszechniania informacji
Przedmioty zawodowe
informacja naukowa – podstawy i organizacja, informatyka, języki informacyjne, bibliotekarstwo, język angielski, zarys wiedzy o gospodarce, podstawy przedsiębiorczości

Nauka kierunku w wybranym województwie:

technik informacji naukowej DOLNOŚLĄSKIE
technik informacji naukowej KUJAWSKO-POMORSKIE
technik informacji naukowej LUBELSKIE
technik informacji naukowej LUBUSKIE
technik informacji naukowej ŁÓDZKIE
technik informacji naukowej MAŁOPOLSKIE
technik informacji naukowej MAZOWIECKIE
technik informacji naukowej OPOLSKIE
technik informacji naukowej PODKARPACKIE
technik informacji naukowej PODLASKIE
technik informacji naukowej POMORSKIE
technik informacji naukowej ŚLĄSKIE
technik informacji naukowej ŚWIĘTOKRZYSKIE
technik informacji naukowej WARMIŃSKO-MAZURSKIE
technik informacji naukowej WIELKOPOLSKIE
technik informacji naukowej ZACHODNIOPOMORSKIE

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie