Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik leśnik

Zarządza, organizuje i nadzoruje prace z zakresu gospodarki leśnej: nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli, ochrony i użytkowania lasu; dobiera właściwe narzędzia i urządzenia do wykonania określonych prac; sporządza szacunki brakarskie, kieruje zabiegami pielęgnacyjnymi.

Zadania zawodowe

 • planowanie, organizowanie i nadzorowanie zbioru, przechowywania i przygotowania nasion drzew i krzewów leśnych
 • kierowanie produkcją szkółkarską oraz planowanie, organizowanie i nadzorowanie prac odnowieniowych w drzewostanie leśnym
 • ustalanie potrzeb nawozowych, dobieranie nawozów do gleb leśnych, prowadzenie akcji zalesieniowych i zadrzewieniowych
 • kierowanie wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych w różnych fazach wzrostu i rozwoju drzewostanów
 • rozpoznawanie zagrożeń powodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne, z uwzględnieniem pożarów leśnych, stosowanie środków zapobiegania i przeciwdziałania
 • nadzorowanie pomiaru oraz określanie wieku drzew i drzewostanów, prowadzenie szacunków brakarskich oraz organizowanie i nadzorowanie pozyskiwania i zrywki drewna
 • prowadzenie przebudowy lasów, ustalanie składu drzewostanu leśnego pod względem odporności na choroby i szkodniki oraz bezpieczeństwa pożarowego
 • dokonywanie odbioru wykonanych prac, sporządzanie stosownej dokumentacji
 • dobieranie odpowiednich narzędzi i urządzeń do wykonywania określonych prac leśnych oraz zapewnianie ich przygotowania, konserwacji i przechowywania
 • organizowanie prac z zakresu zagospodarowania łowisk leśnych i szacowanie szkód łowieckich
 • kierowanie ruchem turystycznym w przydzielonym terenie leśnym
 • patrolowanie lasu i prowadzenie dochodzeń w przypadku stwierdzonych szkód, kradzieży płodów leśnych i kłusownictwa

Nauka kierunku w wybranym województwie:

technik leśnik DOLNOŚLĄSKIE
technik leśnik KUJAWSKO-POMORSKIE
technik leśnik LUBELSKIE
technik leśnik LUBUSKIE
technik leśnik ŁÓDZKIE
technik leśnik MAŁOPOLSKIE
technik leśnik MAZOWIECKIE
technik leśnik OPOLSKIE
technik leśnik PODKARPACKIE
technik leśnik PODLASKIE
technik leśnik POMORSKIE
technik leśnik ŚLĄSKIE
technik leśnik ŚWIĘTOKRZYSKIE
technik leśnik WARMIŃSKO-MAZURSKIE
technik leśnik WIELKOPOLSKIE
technik leśnik ZACHODNIOPOMORSKIE

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie