Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik ochrony środowiska

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; współuczestniczy w opracowywaniu regionalnych analiz zagrożeń środowiska, wprowadza w życie zasady racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska naturalnego, posługuje się normami jakości środowiska obowiązującymi w krajach UE.

Zadania zawodowe
 • prowadzenie eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji związanych ze składowaniem odpadów, uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków
 • monitorowanie poziomu zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie i glebie
 • określanie stanu zanieczyszczeń środowiska oraz zmian zachodzących na skutek działalności człowieka
 • oznaczanie parametrów określających stopień zanieczyszczenia wody, powietrza, poziom hałasu i stopień zanieczyszczenia gruntów i gleby
 • określanie zgodności z normami oczyszczania ścieków, powietrza i odpadów
 • wykonywanie pomiarów poziomu hałasu i drgań mechanicznych
 • badanie i kontrolowanie emisji i imisji zanieczyszczeń
 • sporządzanie bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza, wód i ziemi
 • obsługiwanie typowych dla techniki ochrony środowiska urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej
 • przygotowywanie propozycji zarządzania środowiskiem na szczeblu lokalnym oraz prowadzenie kampanii na rzecz poprawy stanu środowiska, a w szczególności w zakresie edukacji ekologicznej
 • posługiwanie się techniką komputerową; normowanie pracy sprzętu, taboru oraz podległych brygad
 • wykorzystywanie w działalności zawodowej znajomości procesów zachodzących w gospodarce rynkowej
 • przestrzeganie stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony przyrody oraz ochrony i kształtowania środowiska
Przedmioty zawodowe
obiekty budowlane w środowisku, badanie i ocena stanu środowiska, prawne aspekty ochrony środowiska, monitoring środowiska, inżynieria środowiska, gospodarka wodna, podstawy przedsiębiorczości

Nauka kierunku w wybranym województwie:

technik ochrony ��rodowiska DOLNOŚLĄSKIE
technik ochrony ��rodowiska KUJAWSKO-POMORSKIE
technik ochrony ��rodowiska LUBELSKIE
technik ochrony ��rodowiska LUBUSKIE
technik ochrony ��rodowiska ŁÓDZKIE
technik ochrony ��rodowiska MAŁOPOLSKIE
technik ochrony ��rodowiska MAZOWIECKIE
technik ochrony ��rodowiska OPOLSKIE
technik ochrony ��rodowiska PODKARPACKIE
technik ochrony ��rodowiska PODLASKIE
technik ochrony ��rodowiska POMORSKIE
technik ochrony ��rodowiska ŚLĄSKIE
technik ochrony ��rodowiska ŚWIĘTOKRZYSKIE
technik ochrony ��rodowiska WARMIŃSKO-MAZURSKIE
technik ochrony ��rodowiska WIELKOPOLSKIE
technik ochrony ��rodowiska ZACHODNIOPOMORSKIE

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie