Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik poligraf

Organizuje pracę przy wykonywaniu opraw książek i broszur, kontroluje pracę maszyn poligraficznych, wykorzystując podstawowe urządzenia elektrotechniczne i automatyki przemysłowej, maszyny drukujące różnych konstrukcji i ich osprzęt, materiały podstawowe i pomocnicze, dokumentacje i instrukcje, normy jakości materiałów i odbitek drukarskich, wykonuje skład tekstu, reprodukcje oraz druk nakładu, przedstawia koncepcję edytorską i określa formę zewnętrzną drukowanego nakładu, posługując się urządzeniami komputerowymi.

Zadania zawodowe
 • czytanie schematów maszyn i wykonywanie rysunków technicznych różnych elementów maszyn i urządzeń poligraficznych
 • opracowywanie procesów technologicznych i ich dokumentacji wykonawczej oraz organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesu technologicznego
 • ocenianie właściwości fizycznych i chemicznych materiałów stosowanych w przemyśle poligraficznym, a zwłaszcza: metali i stopów, papierów, tektury, kartonu, tworzyw sztucznych, farb graficznych i pomocniczych materiałów introligatorskich
 • ustalanie potrzeb materiałowych oraz pracochłonności i terminów wykonania produktów poligraficznych
 • klasyfikowanie materiałów, dobieranie jakości papieru do planowanej techniki druku i ocenianie jakości gotowych wyrobów poligraficznych, z wykorzystaniem obowiązujących norm technicznych
 • ocenianie stanu technicznego, naprawianie i konserwowanie maszyn i urządzeń poligraficznych
 • obsługiwanie podstawowych maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji poligraficznej
 • stosowanie techniki komputerowej w zakresie składania tekstu i reprodukcji
 • przeprowadzanie oceny i korekty półproduktu poligraficznego na poszczególnych etapach produkcji i kontroli ostatecznej przed drukiem
 • prowadzenie rozliczeń pobranych materiałów, obliczanie objętości publikacji i sporządzanie kalkulacji zużycia papieru i materiałów pomocniczych oraz wykonanej usługi poligraficznej
 • stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad racjonalnej gospodarki materiałami, przepisów ppoż. i ochrony środowiska
 • gospodarowanie materiałami, energią i urządzeniami zgodnie z wymaganiami z zakresu ekonomii oraz wdrażanie nowych rozwiązań technicznych
Przedmioty zawodowe
podstawy poligrafii, materiałoznawstwo poligraficzne, technologia maszyny i urządzenia, podstawy projektowania procesów poligraficznych, język obcy zawodowy, zajęcia praktyczne, działalność poligraficzna, podstawy przedsiębiorczości

Nauka kierunku w wybranym województwie:

technik poligraf DOLNOŚLĄSKIE
technik poligraf KUJAWSKO-POMORSKIE
technik poligraf LUBELSKIE
technik poligraf LUBUSKIE
technik poligraf ŁÓDZKIE
technik poligraf MAŁOPOLSKIE
technik poligraf MAZOWIECKIE
technik poligraf OPOLSKIE
technik poligraf PODKARPACKIE
technik poligraf PODLASKIE
technik poligraf POMORSKIE
technik poligraf ŚLĄSKIE
technik poligraf ŚWIĘTOKRZYSKIE
technik poligraf WARMIŃSKO-MAZURSKIE
technik poligraf WIELKOPOLSKIE
technik poligraf ZACHODNIOPOMORSKIE

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie