Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik elektroradiolog

Sprawuje kontrolę i obsługę aparatury elektromedycznej, wykonuje określona badania i zabiegi z zakresu szeroko pojętej diagnostyki obrazowej (RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, diagnostyka izotopowa, angiografia, mammografia), jak i elektromedycznej (audiometria, spirometria, EKG, EEG, inne), współdziała w procesie archiwizacji otrzymanych danych diagnostycznych i ich obróbce, a także prowadzi zalecaną przez lekarza radioterapię.Przykładowe jednostki i miejsca pracy technika elektrokardiologa:
 • pracownia rentgenowska (RTG), tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (MR), angiografii, radiologii interwencyjnej, elektrokardiografii, badań holterowskich, echokardiografii, spirometrii, densytometrii, hemodynamiki, kardioangiografii, elektrofizjologii, elektroterapii serca i kontroli rozruszników, prób wysiłkowych, pracownie audiometrii
 • sala operacyjna kardiochirurgii, ortopedii
 • szpitalny oddział ratunkowy (SOR)
 • oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego i reanimacji
 • zakład radioterapii


Przedmioty nauczania:
 • zarys psychologii
 • prowadzenie działalności gospodarczej w ochronie zdrowia
 • anatomia, fizjologia, patologia z elementami pierwszej pomocy
 • język migowy
 • fizyka i aparatura w elektroradiologii
 • ochrona radiologiczna
 • diagnostyka obrazowa
 • diagnostyka elektromedyczna
 • radioterapia
 • anatomia radiologiczna
 • diagnostyka i terapia w elektroradiologii
 • komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • język obcy w ochronie zdrowia
 • wychowanie fizyczne
 • praktyka zawodowa


Technik elektroradiolog jest być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • przygotowywania pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii
 • wykonywania prac związanych z przygotowaniem badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii
 • wykonywania samodzielnie lub w zespole badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych, ultradźwięków i badań w diagnostyce elektromedycznej
 • analizowania wykonanych badań diagnostycznych, zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii i przygotowania ich do oceny przez lekarza
 • wdrażania i koordynowania systemu zarządzania jakością

Nauka kierunku w wybranym województwie:

technik spedycji DOLNOŚLĄSKIE
technik spedycji KUJAWSKO-POMORSKIE
technik spedycji LUBELSKIE
technik spedycji LUBUSKIE
technik spedycji ŁÓDZKIE
technik spedycji MAŁOPOLSKIE
technik spedycji MAZOWIECKIE
technik spedycji OPOLSKIE
technik spedycji PODKARPACKIE
technik spedycji PODLASKIE
technik spedycji POMORSKIE
technik spedycji ŚLĄSKIE
technik spedycji ŚWIĘTOKRZYSKIE
technik spedycji WARMIŃSKO-MAZURSKIE
technik spedycji WIELKOPOLSKIE
technik spedycji ZACHODNIOPOMORSKIE

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie