Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik urządzeń sanitarnych

Projektuje i nadzoruje wykonanie sieci instalacji wyposażenia sanitarnego domów mieszkalnych, budynków biurowych lub zakładów przemysłowych; w dziedzinie ochrony środowiska zajmuje się technologią uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, oczyszczania miast i wsi oraz unieszkodliwiania odpadów, nadzoruje utrzymanie prawidłowego funkcjonowania wyposażenia sanitarnego budynków, sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych.

Zadania zawodowe:
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną oraz wykonywanie szkiców i rysunków instalacji i sieci sanitarnych, grzewczych i gazowych
 • projektowanie wyposażenia sanitarnego budynków, odcinków sieci cieplnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych – w ramach posiadanych uprawnień
 • prowadzenie budowy lub nadzoru technicznego instalacji i urządzeń sanitarnych, stanowiących wyposażenie budynku – w ramach posiadanych uprawnień
 • lokalizowanie i usuwanie wadliwie działającego wyposażenia sanitarnego budynków
 • nadzorowanie eksploatacji sieci wodociągowych w ramach przedsiębiorstw wodociągowo- kanalizacyjnych lub spółek fachowych
 • organizowanie brygad wykonawczych oraz prowadzenie budowy sieci gazowych w ramach posiadanych uprawnień
 • dobieranie materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn do wykonania instalacji sanitarnych w budynkach oraz sieci komunalnych w terenie
 • przeprowadzanie kontroli jakości wykonania robót instalacyjnych i sieciowych oraz zgodności z dokumentacją techniczną i postanowieniami prawa budowlanego
 • wytyczanie i utrwalanie w terenie przebiegu trasy gazociągu oraz ustalanie, zgodnie z dokumentacją techniczną, lokalizacji urządzeń
 • przeprowadzanie próby szczelności i ciśnienia wykonanych instalacji budowlanych i sieci komunalnych
 • kierowanie pracą brygady roboczej oraz organizowanie przebiegu prac instalacyjnych, konserwacyjnych i remontowych, z uwzględnieniem gospodarki materiałowej i sprzętowej
 • sporządzanie kalkulacji robót instalacyjnych i sieciowych, kosztorysów i ofert przetargowych
 • stosowanie w działalności zawodowej podstawowych aktów prawnych, norm technicznych z zakresu prawa budowlanego
 • udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach na budowie
 • organizowanie stanowisk pracy i dobieranie materiałów, sprzętu, maszyn i urządzeń zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska

Przedmioty zawodowe:
dokumentacja techniczna; budownictwo ogólne; wodociągi i kanalizacja; ogrzewanie i wentylacja; sieci i instalacje gazu; ekologia środowiska pracy; prawne podstawy działalności; zarys wiedzy o gospodarce

Nauka kierunku w wybranym województwie:

technik urządzeń sanitarnych DOLNOŚLĄSKIE
technik urządzeń sanitarnych KUJAWSKO-POMORSKIE
technik urządzeń sanitarnych LUBELSKIE
technik urządzeń sanitarnych LUBUSKIE
technik urządzeń sanitarnych ŁÓDZKIE
technik urządzeń sanitarnych MAŁOPOLSKIE
technik urządzeń sanitarnych MAZOWIECKIE
technik urządzeń sanitarnych OPOLSKIE
technik urządzeń sanitarnych PODKARPACKIE
technik urządzeń sanitarnych PODLASKIE
technik urządzeń sanitarnych POMORSKIE
technik urządzeń sanitarnych ŚLĄSKIE
technik urządzeń sanitarnych ŚWIĘTOKRZYSKIE
technik urządzeń sanitarnych WARMIŃSKO-MAZURSKIE
technik urządzeń sanitarnych WIELKOPOLSKIE
technik urządzeń sanitarnych ZACHODNIOPOMORSKIE

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie