Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • rozróżniać rodzaje energii oraz określać jej parametry;
 • charakteryzować źródła energii słonecznej, geotermalnej, wiatru, wody, biopaliw oraz energii wodoru;
 • określać zasoby odnawialnych źródeł energii w Polsce oraz możliwości ich wykorzystania;
 • wyjaśniać procesy zachodzące podczas wytwarzania energii odnawialnej;
 • charakteryzować systemy energetyki odnawialnej;
 • określać warunki lokalizacji urządzeń stosowanych do wytwarzania energii cieplnej, mechanicznej i elektrycznej;
 • planować prace związane z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia do wykorzystywania energii odnawialnej;
 • dobierać urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej;
 • organizować i nadzorować prace związane z montażem urządzeń stosowanych w systemach energetyki odnawialnej;
 • posługiwać się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń;
 • dobierać elementy instalacji oraz urządzenia do przetwarzania energii cieplnej, mechanicznej i elektrycznej;
 • wykonywać montaż urządzeń stosowanych do pozyskiwania energii odnawialnej;
 • dokonywać oceny jakości montażu urządzeń i instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej;
 • stosować procedury rozpatrywania reklamacji oraz roszczeń dotyczących wykonywanych usług;
 • kontrolować działanie urządzeń i instalacji oraz funkcjonowanie systemów energetyki odnawialnej;
 • dokonywać przeglądów technicznych, konserwacji i napraw urządzeń i instalacji stosowanych systemów energetyki odnawialnej;
 • posługiwać się narzędziami podczas montażu i demontażu instalacji;
 • przestrzegać zasad racjonalnej gospodarki energią;
 • obliczać koszty materiałów i robót instalacyjnych;
 • stosować techniki komputerowe do realizacji zadań zawodowych;
 • współpracować z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, przedsiębiorstwami oraz instytucjami w zakresie energetyki odnawialnej;
 • posługiwać się językiem obcym w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych;
 • stosować przepisy prawa dotyczące wykonywanych zadań zawodowych;
 • przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 • współpracować z zespołem pracowników;
 • stosować przepisy Kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy;
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;
 • korzystać z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego;
 • prowadzić działalność gospodarczą.

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy powinno przebiegać zarówno w trakcie kształcenia zawodowego, jak i podczas realizacji zajęć edukacyjnych „Podstawy przedsiębiorczości”.

2. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • organizowania i wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej;
 • montażu i demontażu urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej;
 • kontrolowania pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej;
 • wykonywania konserwacji oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej.
3. Zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia. Szkoła określa umiejętności specjalistyczne, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów. Tematyka specjalizacji może dotyczyć:
 • energetyki wodnej;
 • energetyki wiatrowej;
 • energetyki geotermalnej;
 • energetyki wodorowej.

Nauka kierunku w wybranym województwie:

technik urz��dze�� i system��w energetyki odnawialnej DOLNOŚLĄSKIE
technik urz��dze�� i system��w energetyki odnawialnej KUJAWSKO-POMORSKIE
technik urz��dze�� i system��w energetyki odnawialnej LUBELSKIE
technik urz��dze�� i system��w energetyki odnawialnej LUBUSKIE
technik urz��dze�� i system��w energetyki odnawialnej ŁÓDZKIE
technik urz��dze�� i system��w energetyki odnawialnej MAŁOPOLSKIE
technik urz��dze�� i system��w energetyki odnawialnej MAZOWIECKIE
technik urz��dze�� i system��w energetyki odnawialnej OPOLSKIE
technik urz��dze�� i system��w energetyki odnawialnej PODKARPACKIE
technik urz��dze�� i system��w energetyki odnawialnej PODLASKIE
technik urz��dze�� i system��w energetyki odnawialnej POMORSKIE
technik urz��dze�� i system��w energetyki odnawialnej ŚLĄSKIE
technik urz��dze�� i system��w energetyki odnawialnej ŚWIĘTOKRZYSKIE
technik urz��dze�� i system��w energetyki odnawialnej WARMIŃSKO-MAZURSKIE
technik urz��dze�� i system��w energetyki odnawialnej WIELKOPOLSKIE
technik urz��dze�� i system��w energetyki odnawialnej ZACHODNIOPOMORSKIE

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie