Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik elektroradiolog

Sprawuje kontrolę i obsługę aparatury elektromedycznej, wykonuje określona badania i zabiegi z zakresu szeroko pojętej diagnostyki obrazowej (RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, diagnostyka izotopowa, angiografia, mammografia), jak i elektromedycznej (audiometria, spirometria, EKG, EEG, inne), współdziała w procesie archiwizacji otrzymanych danych diagnostycznych i ich obróbce, a także prowadzi zalecaną przez lekarza radioterapię.Przykładowe jednostki i miejsca pracy technika elektrokardiologa:
 • pracownia rentgenowska (RTG), tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (MR), angiografii, radiologii interwencyjnej, elektrokardiografii, badań holterowskich, echokardiografii, spirometrii, densytometrii, hemodynamiki, kardioangiografii, elektrofizjologii, elektroterapii serca i kontroli rozruszników, prób wysiłkowych, pracownie audiometrii
 • sala operacyjna kardiochirurgii, ortopedii
 • szpitalny oddział ratunkowy (SOR)
 • oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego i reanimacji
 • zakład radioterapii


Przedmioty nauczania:
 • zarys psychologii
 • prowadzenie działalności gospodarczej w ochronie zdrowia
 • anatomia, fizjologia, patologia z elementami pierwszej pomocy
 • język migowy
 • fizyka i aparatura w elektroradiologii
 • ochrona radiologiczna
 • diagnostyka obrazowa
 • diagnostyka elektromedyczna
 • radioterapia
 • anatomia radiologiczna
 • diagnostyka i terapia w elektroradiologii
 • komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • język obcy w ochronie zdrowia
 • wychowanie fizyczne
 • praktyka zawodowa


Technik elektroradiolog jest być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • przygotowywania pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii
 • wykonywania prac związanych z przygotowaniem badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii
 • wykonywania samodzielnie lub w zespole badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych, ultradźwięków i badań w diagnostyce elektromedycznej
 • analizowania wykonanych badań diagnostycznych, zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii i przygotowania ich do oceny przez lekarza
 • wdrażania i koordynowania systemu zarządzania jakością

Nauka kierunku w wybranym województwie:

technik elektroradiolog DOLNOŚLĄSKIE
technik elektroradiolog KUJAWSKO-POMORSKIE
technik elektroradiolog LUBELSKIE
technik elektroradiolog LUBUSKIE
technik elektroradiolog ŁÓDZKIE
technik elektroradiolog MAŁOPOLSKIE
technik elektroradiolog MAZOWIECKIE
technik elektroradiolog OPOLSKIE
technik elektroradiolog PODKARPACKIE
technik elektroradiolog PODLASKIE
technik elektroradiolog POMORSKIE
technik elektroradiolog ŚLĄSKIE
technik elektroradiolog ŚWIĘTOKRZYSKIE
technik elektroradiolog WARMIŃSKO-MAZURSKIE
technik elektroradiolog WIELKOPOLSKIE
technik elektroradiolog ZACHODNIOPOMORSKIE

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie