Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik fizjoterapii

Zajmują sie planowaniem i prowadzeniem zajęć fizycznych, ale wykonują także zabiegi z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, balneoterapii i masażu leczniczego, w celu zahamowania i likwidacji procesu chorobowego, kompensacji lub restytucji ubytków czynnościowych organizmu albo adaptacji ustroju do nowych warunków w wypadku utraty części ciała bądź jej uszkodzenia.

Zadania zawodowe
  • diagnozowanie funkcjonalne układu ruchu, układu krążenia i układu oddechowego pacjenta
  • wykonywanie zabiegów w zakresie kinezyterapii indywidualnej (ćwiczenia bierne, czynno-bierne, redresyjne, samowspomagane, czynne w odciążeniu, czynno-wolne, czynno-oporowe, czynne z zakresu pionizacji i nauki chodzenia)
  • stosowanie kinezyterapii ogólnie usprawniającej (ćwiczenia w wodzie, ćwiczenia gimnastyki porannej), prowadzenie zajęć sportowych dla inwalidów
  • stosowanie kompleksowych technik kinezyterapeutycznych i terapii zajęciowej: reedukacja nerwowo-mięśniowa, trening oporowy, nauka czynności życia codziennego
  • wykonywanie masażu klasycznego i w środowisku wodnym (masaż wirowy, podwodny, z katedry natryskowej) oraz po odpowiednim przeszkoleniu - innych odmian masażu (izometryczny, segmentarny, punktowy, przyrządowy, chiński), w celu leczenia i rehabilitacji schorzeń wewnętrznych, reumatologicznych, ortopedycznych, neurologicznych itp.
  • wykonywanie specjalistycznych zabiegów fizykoterapeutycznych, balneologicznych i klimatoterapeutycznych: ciepłolecznictwo, światłolecznictwo, diatermia, ultradźwięki, wodolecznictwo, balneo- i klimatoterapia, w celu profilaktyki, leczenia i rehabilitacji w poszczególnych schorzeniach u dzieci i dorosłych
  • obsługa sprzętu oraz urządzeń i aparatury: lampy emitujące promienie cieplne i świetlne, galwanostymulatory, przyrządy i kolumny do ćwiczeń oporowych, stoły do pionizacji, wózki inwalidzkie, spirometry, negatoskopy, aparaty do diatermii kondensatorowej i indukcyjnej oraz inne
  • współpraca z lekarzem i całym zespołem terapeutycznym

Nauka kierunku w wybranym województwie:

technik fizjoterapii DOLNOŚLĄSKIE
technik fizjoterapii KUJAWSKO-POMORSKIE
technik fizjoterapii LUBELSKIE
technik fizjoterapii LUBUSKIE
technik fizjoterapii ŁÓDZKIE
technik fizjoterapii MAŁOPOLSKIE
technik fizjoterapii MAZOWIECKIE
technik fizjoterapii OPOLSKIE
technik fizjoterapii PODKARPACKIE
technik fizjoterapii PODLASKIE
technik fizjoterapii POMORSKIE
technik fizjoterapii ŚLĄSKIE
technik fizjoterapii ŚWIĘTOKRZYSKIE
technik fizjoterapii WARMIŃSKO-MAZURSKIE
technik fizjoterapii WIELKOPOLSKIE
technik fizjoterapii ZACHODNIOPOMORSKIE

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie