Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik hydrolog

Prowadzi w zespołach badawczych terenowe pomiary i obserwacje hydrologiczne w zakresie swoich uprawnień; wykonuje opracowania uzupełniające, służące potrzebom naukowym lub informacyjnym oraz mające praktyczne zastosowanie w pracach projektowych; używa w miarę potrzeby przenośnych przyrządów kontrolno-pomiarowych.

Zadania zawodowe
 • prowadzenie obserwacji i pomiarów opadów, ruchu wody i mas powietrza, parowania, retencji wód podziemnych i powierzchniowych oraz niwelacji zwierciadła wody
 • dokonywanie pomiarów prędkości przepływu wody za pomocą dostępnych przyrządów oraz pomiarów rumowiska unoszonego i wleczonego
 • zbieranie danych hydrologicznych z automatycznych systemów pomiarowych
 • instalowanie hydrologicznych urządzeń pomiarowych
 • wykonywanie podstawowych prac konserwacyjnych oraz drobnych napraw urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej
 • prowadzenie obserwacji i pomiarów zjawisk lodowych
 • dokonywanie pomiarów hydrometrycznych wód powierzchniowych (płynących), ich stanów i częstotliwości, sum czasów trwania, opracowywanie krzywych związku wodowskazów oraz krzywych konsumpcyjnych, obrazujących natężenie przepływu wody w danym przekroju cieku
 • opracowywanie w zespole specjalistów założeń i danych hydrologicznych na potrzeby projektowania budowli hydrotechnicznych
 • zbieranie i przygotowywanie materiałów do zestawiania map hydrologicznych
 • zbieranie materiałów i wykonywanie opracowań do celów statystycznych
 • opracowywanie wyników obserwacji i pomiarów
 • obsługiwanie mikrokomputerów, w tym wprowadzanie danych na nośniki informacji oraz prowadzenie obliczeń z wykorzystaniem posiadanych programów
 • wykonywanie rysunków technicznych

Nauka kierunku w wybranym województwie:

technik hydrolog DOLNOŚLĄSKIE
technik hydrolog KUJAWSKO-POMORSKIE
technik hydrolog LUBELSKIE
technik hydrolog LUBUSKIE
technik hydrolog ŁÓDZKIE
technik hydrolog MAŁOPOLSKIE
technik hydrolog MAZOWIECKIE
technik hydrolog OPOLSKIE
technik hydrolog PODKARPACKIE
technik hydrolog PODLASKIE
technik hydrolog POMORSKIE
technik hydrolog ŚLĄSKIE
technik hydrolog ŚWIĘTOKRZYSKIE
technik hydrolog WARMIŃSKO-MAZURSKIE
technik hydrolog WIELKOPOLSKIE
technik hydrolog ZACHODNIOPOMORSKIE

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie