Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

terapeuta zajęciowy

Prowadzi różne formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych, w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa, kompensacji ubytków funkcji oraz przystosowania do życia w społeczności szpitalnej i poza szpitalnej.

Zadania zawodowe:
  • nawiązywanie kontaktu psychoterapeutycznego z chorym oraz tworzenie środowiska psychoterapeutycznego i socjoterapeutycznego, w celu rozpoznania i zaspokajania potrzeb człowieka chorego, z uwzględnieniem czynników zdrowotnych, psychologicznych i społecznych
  • planowanie indywidualnego i grupowego programu terapii, dostosowanej do potrzeb pacjenta, jego cech i nawyków oraz zaleceń lekarskich
  • prowadzenie różnych form oddziaływania terapeutycznego: zajęcia warsztatowe, świetlicowe, kulturalno-oświatowe i artystyczne, ćwiczenia z zakresu wychowania fizycznego (rekreacyjne, sportowe)
  • wykonywanie wraz z pacjentem podczas zajęć terapeutycznych prac ogrodniczych, wikliniarskich, dziewiarskich, krawieckich, z zakresu obróbki metali, drewna, tworzyw itp.
  • nauczanie pacjentów posługiwania się podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym, m.in. sprzętem do samoobsługi, ułatwiającym czynności życia codziennego, oraz kształtowanie u nich umiejętności samodzielnego życia
  • prowadzenie obserwacji reakcji organizmu pacjenta na terapię zajęciową i przekazywanie jej wyników osobie kierującej terapią (np. zgłaszanie lekarzowi przypadków samowolnego oddalenia się chorego psychicznie, pogorszenia jego stanu zdrowia lub prób samobójczych)
  • współdziałanie z zespołem prowadzącym rehabilitację chorego (np. stosowanie terapii na zlecenie lekarza, konsultowanie z lekarzem przebiegu i wyników terapii)
  • zachowanie tajemnicy w zakresie rozpoznania i metod leczenia wobec chorego i rodziny chorego (udzielanie informacji jedynie za zgodą lekarza odpowiedzialnego za stan zdrowia chorego)
  • przestrzeganie przepisów bhp, obowiązujących przy określonych rodzajach zajęć oraz przepisów ppoż., w celu zapewnienia choremu maksymalnego bezpieczeństwa.

Przedmioty zawodowe:
socjologia; psychologia; pedagogika; anatomia i fizjologia; patologia; rehabilitacja; pracownia terapii zajęciowych

Nauka kierunku w wybranym województwie:

terapeuta zaj��ciowy DOLNOŚLĄSKIE
terapeuta zaj��ciowy KUJAWSKO-POMORSKIE
terapeuta zaj��ciowy LUBELSKIE
terapeuta zaj��ciowy LUBUSKIE
terapeuta zaj��ciowy ŁÓDZKIE
terapeuta zaj��ciowy MAŁOPOLSKIE
terapeuta zaj��ciowy MAZOWIECKIE
terapeuta zaj��ciowy OPOLSKIE
terapeuta zaj��ciowy PODKARPACKIE
terapeuta zaj��ciowy PODLASKIE
terapeuta zaj��ciowy POMORSKIE
terapeuta zaj��ciowy ŚLĄSKIE
terapeuta zaj��ciowy ŚWIĘTOKRZYSKIE
terapeuta zaj��ciowy WARMIŃSKO-MAZURSKIE
terapeuta zaj��ciowy WIELKOPOLSKIE
terapeuta zaj��ciowy ZACHODNIOPOMORSKIE

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie