Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik ochrony środowiska

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; ... >> technik ochrony środowiska

Krobia - lista jednostek, w których odbywa się nauka kierunku
technik ochrony środowiska:

Inne kierunki, których możesz uczyć się w tym mieście:

technik odlewnik Krobia
technik ogrodnik Krobia
technik optyk Krobia
technik organizacji produkcji Krobia
technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Krobia
technik organizacji reklamy Krobia
technik organizacji usług gastronomicznych Krobia
technik ortopeda Krobia
technik papiernictwa Krobia
technik pojazdów samochodowych Krobia
technik poligraf Krobia
technik pożarnictwa Krobia
technik prac biurowych Krobia
technik procesów drukowania Krobia
technik procesów introligatorskich Krobia
technik przeróbki kopalin stałych Krobia
technik przetwórstwa mleczarskiego Krobia
technik przetwórstwa tworzyw sztucznych Krobia
technik pszczelarz Krobia
technik rachunkowości Krobia
technik realizacji dźwięku Krobia
technik realizacji nagrań i nagłośnień Krobia
technik renowacji elementów architektury Krobia
technik rolnik Krobia
technik rybactwa śródlądowego Krobia
technik rybołówstwa morskiego Krobia
technik rzemiosł artystycznych Krobia
technik spedytor Krobia
technik sterylizacji medycznej Krobia
technik technologii ceramicznej Krobia
technik technologii chemicznej Krobia
technik technologii drewna Krobia
technik technologii materiałów budowlanych Krobia
technik technologii odzieży Krobia
technik technologii szkła Krobia
technik technologii wyrobów skórzanych Krobia
technik technologii żywienia Krobia
technik technologii żywności Krobia
technik teleinformatyk Krobia
technik telekomunikacji Krobia
technik transportu drogowego Krobia
technik transportu kolejowego Krobia
technik turystyki Krobia
technik turystyki wiejskiej Krobia
technik tyfloinformatyk Krobia
technik urządzeń audiowizualnych Krobia
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Krobia
technik urządzeń ruchu lotniczego Krobia
technik urządzeń sanitarnych Krobia
technik usług fryzjerskich Krobia

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie