Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Aktualna kategoria: Nauka » Testy na prawo jazdy » Kategoria B - lekcje

12345678
Lekcja: "03 Dokumentacja pojazdu i uprawnienia policji"
Kierujący
Kierującym może zostać osoba, która ukończyła wymagany wiek i jest sprawna psychicznie i fizycznie. Jeżeli osoba jest niepełnosprawna fizycznie, może być kierującym, jeżeli podczas badania lekarskiego nie stwierdzono przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Uprawnienia nie są wymagane do:
  • kierowania rowerem, motorowerem lub pojazdem zaprzęgowym od osoby, która ukończyła 18 lat
  • jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt
  • prowadzenia kolumny pieszych

Do kierowania niektórymi pojazdami oprócz wymaganego prawa jazdy potrzebne jest również zaświadczenie. Jest to dokument, który potwierdza spełnienie dodatkowych wymagań. Zaświadczenie muszą mieć kierowcy:
  • pojazdów uprzywilejowanych
  • pojazdów, które przewożą materiały niebezpieczne
  • wykonujący transport drogowy osób i rzeczy

Prawa jazdy nie może posiadać osoba:
  • u której lekarz stwierdził aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu
  • do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń lub orzeczeniem organu uprawnionego do orzekania w sprawach o wykroczenia - o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych - w okresie obowiązywania tego zakazu.

Niektóre państwa wymagają również posiadania prawa jazdy międzynarodowego. Wydawane jest ono na podstawie prawa jazdy krajowego, jednakże na okres nie dłuższy niż obowiązuje krajowe prawo jazdy i nie dłuższy niż 3 lata. Prawo jazdy międzynarodowe wydawane jest za wniesioną, określoną opłatą osobie zainteresowanej przez starostę. Kierowca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić starostę o zmianie stanu wymagającego zmianę danych zawartych w prawie jazdy, jego utracie lub zniszczeniu powodującym nieczytelność dokumentu.
 Następna plansza >>

Udostępnij link do tej lekcji innym uczniom:
Zgłoś uwagę do lekcji:
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie