Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Aktualna kategoria: Nauka » Język angielski » Słówka - lekcje

1234567891011121314151617
Lekcja: "Budowa mieszkania"
A Room - pokój

  • A room is a division of a building with its own walls and floor. Pokój to sekcja budynku z własnymi ścianami i podłogą.
  • The house has six rooms. Dom ma sześć pokoi.
  • She felt sick and the room was spinning. Ona czuła się źle a pokój wirował.
  • The wine should be served at room temperature. Wino powinno być podawane w temperaturze pokojowej.
  • I used to share a room with my sister. Kiedyś dzieliłam pokój z moją siostrą.
  • The patient was in a private room equipped with bathroom and colour TV. Pacjent był w prywatnym pokoju wyposażonym w łazienkę i kolorowy telewizor.
  • Ancient Rome manifested very complex building forms with a variety of room types. Starożytny Rzym pokazał bardzo złożone formy budynku z dużym wyborem rodzajów pokojów.
  • Historically the use of rooms dates at least to early Minoan cultures about 2200 BC. Historycznie użycie pokojów datuje się przynajmniej na wczesne kultury minojskie około 2200 roku przed naszą erą.
<< Poprzednia plansza   Następna plansza >>

Udostępnij link do tej lekcji innym uczniom:
Zgłoś uwagę do lekcji:
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie