Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Aktualna kategoria: Nauka » Wiedza o społeczeństwie » Liceum - lekcje

123456789101112131415161718
Lekcja: "20. Samorząd terytorialny w Polsce"

Samorząd powiatowyRada powiatu
  • rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, wybierana jest na 4-letnią kadencję
  • w jej skład wchodzi od 15 do 29 radnych wybieranych na czteroletnią kadencję
  • na czele rady stoi przewodniczący, wybierany spośród jej członków
  • do uprawnień rady należy wybieranie i odwoływanie zarządu, uchwalanie budżetu i podatków, decydowanie o sprawach majątkowych, uchwalanie programów walki z bezrobociem oraz zapewnianie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu
  • w powiecie grodzkim ten organ jest nazywany radą miasta


Zarząd powiatu
  • zarząd powiatu to organ wykonawczy powiatu
  • w jego skład wchodzi od 3 do 5 osób wybranych przez radę, w tym starosta, który stoi na czele zarządu
  • do uprawnień zarządu należą: przygotowywanie i realizacja projektów uchwały rady, gospodarowanie mieniem powiatu, wykonywanie budżetu
  • do uprawnień starosty należy kierowanie bieżącymi sprawami, reprezentowanie powiatu na zewnątrz, zwierzchnictwo powiatowych służb i straży, powoływanie i odwoływanie ich kierowników oraz sprawowanie nad nimi kontroli
  • w powiatach grodzkich organem wykonawczym jest prezydent lub burmistrz

<< Poprzednia plansza   Następna plansza >>
Pobierz lekcję

Udostępnij link do tej lekcji innym uczniom:
Zgłoś uwagę do lekcji:
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie