Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "009. Metody odtwarzania dziejów Ziemi"
0. Jakie zasady stosuje się w metodzie stratygraficznej?
procesy powodujące zaburzenia warstw są starsze od warstw
skutki zaburzenia warstw są starsze od warstw
warstwy młodsze znajdują się na starszych
warstwy starsze znajdują się na warstwach młodszych
1. Metoda biostratygrafii:
pozwala datować skały osadowe powstałe w środowisku lądowym i rekonstruować minione środowisko
polega na odnalezieniu w danej warstwie skalnej charakterystycznych skamieniałości
jest nauką o pyłkach roślin
jest oparta na pomiarze proporcji między izotopem promieniotwórczym węgla a izotopami trwałymi
2. Metoda magnetostratygrafii:
należy do metody bezwzględnej
posłużyła m.in. do badania Całunu Turyńskiego
polega na ilościowej i jakościowej analizie zarodników i pyłków zachowanych w osadach kopalnych
opiera się na momencie namagnesowania skał
3. Metoda palinologiczna:
należy do metod bezwzględnych
polega na ilościowej i jakościowej analizie zarodników i pyłków zachowanych w osadach kopalnych
polega na odnalezieniu w danej warstwie skalnej charakterystycznych skamieniałości
jest nauką o pyłkach roślin
jest oparta na pomiarze proporcji między izotopem promieniotwórczym węgla a izotopami trwałymi
4. Dobrymi skamieniałościami przewodnimi są:
niektóre gatunki graptolitów
gatunki z rodzaju Rhizocarpon
stawonogi
głowonogi
5. Metody izotopowe:
należą do metod bezwzględnych
należą da metod bezwzględnych
opierają się one na zjawisku radioaktywnego rozpadu pierwiastków
polegają na zjawisku świecenia się niektórych minerałów po podgrzaniu ich do odpowiedniej temperatury
6. Metody izotopowe polegają na:
zjawisku promieniotwórczego rozpadu niektórych radioaktywnych izotopów pierwiastków
odnalezieniu w danej warstwie skalnej charakterystycznych skamieniałości
jest nauką o pyłkach roślin
odczytaniu momentu namagnesowania skał
7. Do badania Całunu Turyńskiego wykorzystano datowanie:
metodami izotopowymi
metodą stratygraficzną
metodą palinologiczną
metodą magnetostratygrafii
8. Jak nazywa się tempo promieniotwórczego rozpadu niektórych radioaktywnych izotopów pierwiastków?
rozpad izotopu
połowiczny rozpad
rozpad węgla
połowiczny rozpad radioaktywny
9. Co jest wadą metody radioaktywnej?
odkrycie, że w przeszłości dopływ promieniotwórczego węgla zmieniał się
odkrycie zmiennej ilości azotu w powietrzu w poprzednich erach geologicznych
zmienna promieniotwórczość węgla w zależności od sposobu łączenia się z innymi pierwiastkami
odkrycie stałego promieniowania atmosferycznego
10. Który z podanych izotopów promieniotwórczych charakteryzuje się najkrótszym okresem rozpadu połowicznego?
Rad
Tor
Uran
Węgiel
11. Który z podanych izotopów promieniotwórczych charakteryzuje się najkrótszym okresem rozpadu połowicznego?
Potas
Tor
Uran
Węgiel
12. Metoda termoluminescencji:
polega na odnalezieniu w danej warstwie skalnej charakterystycznych skamieniałości
jest oparta na pomiarze proporcji między izotopem promieniotwórczym węgla a izotopami trwałymi
polega na zjawisku świecenia się niektórych minerałów po podgrzaniu ich do odpowiedniej temperatury
należy do metod datowania względnego
13. Metoda termoluminescencji używana jest do datowania osadów:
czwartorzędowych
trzeciorzędowych
kambryjskich
prekambryjskich
14. Dendrochronologia datuje na podstawie:
osadów skalnych
skamieniałości osadów skalnych
słojów drzew
warstw osadowych
15. Lichenometria:
zajmuje się datowaniem na podstawie warwochronologii
bada plechy porostów
opiera się na badaniu skamieniałości na podstawie wyodrębnienia z nich izotopów węgla
pozwala badać recesje lądolodów
16. Warwochronologia:
pozwala datować, od jak dawna określona skała znajduje się na powierzchni Ziemi
zajmuje się badaniem warstw podłoża nakładających się na siebie
należy do metod izotopowych
jest oparta na pomiarze proporcji między izotopem promieniotwórczym węgla a izotopami trwałymi
17. Najczęściej badanym porostem w lichenometrii jest:
Paprotnikus Glacilus
Preglis
Trihonium Arksin
Rhizocarpon geographicum
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie