Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Biblia"
0. Jak długo powstawała "Biblia"?
od XIII w. p.n.e. do I w. n. e.
od XV w. p. n.e. do V w. n. e.
od XIX w. p. n. e. do XI w. n. e.
1. Ile dni Bóg stwarzał świat?
6 dni
7 dni
5 dni
2. Co to jest psałterz?
autor ?Apokalipsy?
zbiór hymnów pochwalnych
zbiór przypowieści
3. Co Bóg dał Mojżeszowi?
mapę po ziemi świętej
laskę
mądrość słowa
4. Które określenie nie występuje w "Apokalipsie"?
biały koń
czarny koń
kasztanowy koń
5. "Biblia" jest dziełem:
św. Jana
nieznanego autora
wielu autorów
6. Jakie wydarzenie oddziela Nowy Testament od Starego?
narodziny Jezusa
śmierć Jezusa
chrzest Jezusa
7. Co oznacza słowo "biblia"?
chrześcijańska księga
łodyga, zwój papirusu
testament
8. Co według Apokalipsy św. Jana przybędzie na koniu trupio bladym?
wojna
śmierć
głód
9. Które wyrażenie nie pochodzi z "Biblii"?
judaszowe srebrniki
nić Ariadny
umywać ręce
10. Która z trzech cnót według św. Pawła jest najważniejsza?
nadzieja
miłość
wiara
11. Które ziarno w przypowieści "O siewcy" wydało plon?
rzucone na drogę
rzucone w ciernie
rzucone na żyzną glebę
12. W jakich językach była pisana "Biblia"?
hebrajskim, greckim, aramejskim
hebrajskim, łacińskim, aramejskim
łacińskim, greckim, aramejskim
13. Najdawniejsze tłumaczenie Starego Testamentu na język grecki to:
Septuaginta
Wulgata
Biblia Tysiąclecia
14. Co oznacza stwierdzenie hiobowe wieści?
złe wieści, które bracia przynieśli Hiobowi
dobre wieści, które żona przyniosła Hiobowi
złe wieści, które słudzy przynieśli Hiobowi
15. Co w przenośni oznacza arka Noego?
symbol przetrwania
symbol ratunku
symbol ucieczki
16. Który król pisał słynne psalmy?
Salomon
Dawid
Goliat
17. Jak nazywa się najnowszy przekład "Biblii" na język polski?
Biblia Jakuba Wujka
Biblia Tysiąclecia
Wulgata
18. Co dzisiaj oznacz zwrot salomonowy wyrok?
wyrok niesprawiedliwy
wyrok sprawiedliwy
nic nie oznacza
19. Ilu było jeźdźców apokalipsy?
jeden
czterech
ośmiu
20. "Biblia" jest księgą świętą dla:
Żydów
chrześcijan i Żydów
chrześcijan
21. Psalm to:
pieśń religijna
modlitwa
biblijny utwór o charakterze modlitewno - hymniczym
22. Kohelet z "Księgi Koheleta" to:
imię własne
funkcja lub urząd mędrca przemawiającego na zebraniu
starożytny władca
23. "Hynm do miłości" pochodzi z:
Listów św. Łukasza
Listów św. Pawła
Listów św. Jana
24. "Apokalipsa św. Jana" zawiera:
opowiadanie z morałem
wizję sądu ostatecznego i proroctwa
pieśni pochwalne
25. Jak inaczej nazywa się przypowieść:
hiperbolą
parabolą
księgą
26. O marności żywota pisał:
Kohelet
św. Jan
Salomon
27. Zbiór psalmów w "Biblii" obejmuje:
50 utworów
150 utworów
250 utworów
28. W którym roku powstała "Biblia" Jakuba Wujka:
1599 r.
1589 r.
1597 r.
29. Ile jest ksiąg Nowego Testamentu?
25
23
27
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie