Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Dziady cz. III"
0. Część III Dziadów A. Mickiewicza powstała w:
Wilnie
Paryżu
Kownie
Dreźnie
1. Akcja Prologu ma miejsce w celi klasztoru:
bazylianów
dominikanów
karmelitów
franciszkanów
2. Prolog rozpoczyna się mottem zaczerpniętym z:
Ewangelii wg św. Marka
Ewangelii wg św. Mateusza
Ewangelii wg św. Łukasza
Ewangelii wg św. Jana
3. Scena I rozgrywa się w:
Zaduszki
Wigilię
noc sylwestrową
pierwszy dzień Wielkanocy
4. Żegota opowiada bajkę o:
ziarnie
gorczycy
siewcy
wilkach
5. Konrad przechodzi przemianę?
w Prologu
w scenie więziennej
w czasie Improwizacji
w czasie balu u senatora
6. Która z podanych cech najtrafniej charakteryzuje Konrada z III cz. Dziadów A. Mickiewicza?
pycha
pokora
odwaga
cierpliwość
7. Z której sceny Dziadów cz. III pochodzą następujące słowa:
"Nasz naród jak lawa
Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa,
Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi:"

Pan Senator
Noc dziadów
scena więzienna
Salon warszawski
8. Z której sceny pochodzi ten znany cytat: "Ty nie ojcem świata, ale...Carem!":
z modlitwy Ewy
z Wielkiej Improwizacji
z widzenia księdza Piotra
z opowiadania Adolfa o Cichowskim
9. Idea mesjanizmu zarysowana w III części Dziadów wyraża:
wszystkie odpowiedzi są poprawne
przekonanie, iż Polska poprzez czynną walkę wyzwoli siebie i inne narody spod jarzma niewoli
sugestię, że Polska, jak Chrystus, ma stać się odkupicielem narodów, nad którymi później obejmie władzę
pogląd, że Polska odgrywa we współczesnej Europie rolę współczesnego Mesjasza, który poprzez cierpienie odkupi siebie i inne narody
10. Bunt jednostki przeciwko systemowi wartości, który pozwala na istnienie zła, to podstawowy element:
werteryzmu
mesjanizmu
prometeizmu
wallenrodyzmu
11. Wskaż cechę najtrafniej charakteryzującą księdza Piotra:
bunt
pokora
ufność
zarozumialstwo
12. W utworze opisane są sny:
Ewy, Senatora
Nowosilcowa, Cichowskiego
Rollisona, Ewy
Konrada, ks. Piotra
13. Kogo mają przedstawiać Rakus i Borus, oprawcy Chrystusa, występujący w Widzeniu księdza Piotra?:
Austrię i Prusy
Austrię i Rosję
Prusy i Rosję
wszystkich zaborców
14. Kto wypowiada słowa: "Ja Mistrz, wyciągam ku Tobie ramiona":
Konrad
ks. Piotr
Cichowski
Rollison
15. W której scenie ukazany jest mesjanizm polski?
Salon warszawski
Bal u Senatora
Wielka Improwizacja
Widzenie księdza Piotra
16. Więźniów na Sybir wywożono:
pociągami bydlęcymi
kibitkami
wozami drabiniastymi
saniami
17. Akcja utworu rozgrywa się w:
Wilnie, domu wiejskim pod Lwowem, Warszawie
Warszawie, Watykanie, Wilnie
Wilnie, willi włoskiej, Londynie
domu wiejskim pod Lwowem, Watykanie, Wilnie
18. Łańcuchy na nogach więźniów ważyły:
pięć funtów
siedem funtów
dziesięć funtów
dwanaście funtów
19. Kto popełnił samobójstwo w więzieniu:
Sobolewski
Cichowski
Rollison
Janczewski
20. "Towarzystwo stolikowe" rozmawiało po:
polsku
rosyjsku
francusku
niemiecku
21. Przemiany głównego bohatera Dziadów przebiegały następująco:
Guślarz ? Gustaw ? Duch
Widmo ? Gustaw ? Konrad
Guślarz ? Widmo ? Gustaw
Gustaw ? Konrad ? ksiądz Piotr
22. Mickiewicz najpełniej charakteryzuje społeczeństwo polskie w scenie :
więziennej
Salonu warszawskiego
Wielkiej Improwizacji
Balu u senatora
23. Akcja dramatu rozgrywa się w roku
1822
1823
1830
1831
24. Dziady to:
powieść poetycka
dramat romantyczny
poemat dygresyjny
epopeja narodowa
25. Część III Dziadów powstała w roku:
1831
1832
1834
1835
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie