Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Zasady dynamiki Newtona"
0. Jeżeli na ciało działają siły, które równoważą się to ciało:
spoczywa lub porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym
spoczywa lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym
tylko spoczywa
1. Samochód porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym, gdy:
siła ciągu samochodu ma taką samą wartość, jak siła oporów ruchu
siła ciągu samochodu jest nieco większa od oporów jego ruchu
praktycznie nie ma oporów, a silnik pracuje
2. Przyspieszenie w swobodnym spadku ciała:
jest proporcjonalne do ciężaru ciała
jest proporcjonalne do masy ciała
nie zależy od masy ani ciężaru ciała
3. Na poruszający się samochód działa siła tarcia. Jaką drogę po wyłączeniu silnika może przejechać auto o masie 1 t i prędkości 20m/s, jeśli siła oporu ruchu wynosi 1000 N?
2000 m
200 m
2,5 km
4. Adam ciągnie wózek z siłą 40 N, a wózek wywiera na Adama siłę:
20 N
40 N, przeciwnie zwróconą
40 N, tak samo zwróconą
5. Na ciało o masie 100 g działa siła o wartości 2 N. Przyspieszenie ciała ma wartość:
0,02 m/s2
20 m/s2
50 m/s2
6. Ciało uzyskuje przyspieszenie 0,3 m/s2 pod wpływem dwóch przeciwnie skierowanych sił F1 = 250 N i F2 = 70 N. Masa tego ciała wynosi:
60 kg
108 kg
600 kg
7. Pasażer jadącego autobusu, siedzący przy jego lewej stronie, został do niej chwilowo gwałtownie przyciśnięty. Jaki manewr wykonał kierowca?
nagle zahamował
skręcił w prawo
skręcił w lewo
8. Pod wpływem siły o wartości 10 N ciało o masie 2 kg porusza się po poziomym podłożu wzdłuż linii prostej z przyspieszeniem o wartości 4 m/s2. Ile wynosi wartość siły tarcia w tym ruchu? Przyjmujemy, że opór powietrza jest znikomo mały.
10 N
8 N
2 N
9. Spośród podanych zdań, wybierz te które opisują III zasadę dynamiki:
siły działające w tej zasadzie zawsze się równoważą
zgodnie z ta zasadą ciała poruszają się ruchem jednostajnie przyspieszonym
zasada ta to zasada akcji i reakcji
10. Na ciało o ciężarze Q=40N zaczęła działać pionowo do góry siła o wartości F=48N. Oblicz przyśpieszenie.
2 m/s2
12 m/s2
10 m/s2
11. Podczas hamowania przez autobus pasażerowie bezwiednie przesuwają się do przodu. Spośród podanych odpowiedzi wskaż te, które najlepiej opisują to zjawisko.
jest ono praktyczną ilustracją I zasady dynamiki
zjawisko to wynika z II zasady dynamiki
zjawisko nie jest związane z żadnym z praw dynamiki
12. Samochód o masie 1000 kg rusza z miejsca z przyspieszeniem 3 m/s². W czasie ruchu działają na niego siły oporu ruchu o wartości 500 N . Siła napędzająca to auto ma wartość:
3500 N
3000 N
2500 N
13. Spośród podanych zdań wybierz poprawnie opisujące III zasadę dynamiki.
zasada ta jest opisywana jako zasada akcji i reakcji
siły akcji i reakcji równoważą się, jeśli tylko mają równe wartości
jeśli ciało A oddziałuje na lżejsze ciało B, to siła z jaką działa ciało A na ciało B, jest większa od siły z jaką ciało B działa na ciało A
14. Na rysunku przedstawiono układ się działających na klocek o m = 5 kg leżący na stole. Poniżej podano 3 zdania opisujące ten układ. Wybierz zdania poprawne.

klocek nie będzie się poruszał, gdyż działające siły się równoważą
zgodnie z II zasadą dynamiki klocek będzie poruszał się ruchem jednostajnie przyspieszonym z a = 1 m/s2
zgodnie z III zasadą dynamiki, klocek będzie poruszał się z a = 1 m/s2
15. Spośród podanych poniżej wielkości wybierz największą wartość siły
1,5 kN
1000 N
2000 kgm/s2
16. Im wieksza bezwładność ciała, tym
łatwiej go zatrzymać
łatwiej zmienic kierunek ruchu
trudniej go zatrzymać
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie