Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Wodorotlenki"
0. Wodorotlenki to związki chemiczne składające się z:
niemetalu i grupy wodorotlenowej
metalu i grupy wodorotlenowej
metalu i wody
1. Wodorotlenki, które ulegają dysocjacji elektrolitycznej nazywamy:
wodorkami
bezwodnikami
zasadami
2. Produkty reakcji tlenku metalu z wodą to:
tylko wodorotlenek
wodorotlenek i wodór
wodorotlenek i tlen
3. W reakcji metalu z wodą nie można otrzymać:
wodorotlenku magnezu
wodorotlenku żelaza
wodorotlenku potasu
4. Reakcję zasady z kwasem nazywamy:
reakcją hydrolizy
reakcją zobojętniania
reakcją dysocjacji
5. Jeśli pH roztworu wynosi 8, to znaczy, że jego odczyn jest:
zasadowy
obojętny
kwaśny
6. Jaka brzmi popularna nazwa wodorotlenku wapnia?
wapno palone
wapno gaszone
wapień
7. Który z wymienionych wodorotlenków jest zasadą?
CuOH
KOH
Al(OH)3
8. Która z wymienionych cieczy nie przewodzi prądu?
wodny roztwór chlorowodoru
wodny roztwór wodorotlenku magnezu
woda destylowana
9. W którym przypadku produktem reakcji z wodą będzie zasada?
H2S + H2O
SO2 + H2O
K2O + H2O
10. Oranż metylowy w środowisku zasadowym przyjmuje barwę:
żółtą
pomarańczową
czerwoną
11. Które z równań dysocjacji jest prawidłowo zapisane?
Ca(OH)2 → 2Ca+ + 2OH-
Ca(OH)2 → Ca2+ + 2OH-
Ca(OH)2 → Ca2+ + OH2-
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie