Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "02a Pojęcia podstawowe - część 1"
W skład drogi wchodzi:

jezdnia
pobocze
chodnik
Jezdnia to:

część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów
część drogi o powierzchni bitumicznej nie przekraczającej 10m
pas ruchu przeznaczony do ruchu pieszych
Pas ruchu to:

wydzielony pas jezdni służący do poruszania się pojazdów w dwóch kierunkach
wydzielony pas jezdni służący do poruszania się w jednym kierunku
wydzielony pas jezdni służacy do ruchu jednego rzędu pojazdów
Droga twarda to:

jezdnia o powierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowej oraz z płyt betonowych lub kamienno betonowych o długości większej niż 20m
jezdnia o powierzchni piaszczystej, roślinnej lub drewnianej o długości większej niż 20m
jezdnia o powierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowej oraz z płyt betonowych lub kamienno betonowych o długości mniejszej niż 20m
Autostrada to:

droga jednojezdniowa lub dwujezdniowa na której dopuszczalna maksymalna prędkość wynosi 130 km/h
droga jednojezdniowa
droga dwujezdniowa
Droga ekspresowa:

przeznaczona jest wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych
dopuszcza ruch pojazdów do 3,5t z prędkością 100km/h
może być jedno lub dwujezdniowa
Skrzyżowanie to:

rozwidlenie drogi twardej
przecięcie się drogi gruntowej z drogą twardą
przecięcie się jezdni w jednym poziomie
Skrzyżowanie dróg równorzędnych to:

nieoznakowane skrzyżowanie dróg
skrzyżowanie na którym pojazdy jadące na wprost mają pierwszeństwo
skrzyżowanie na którym kierunki jazdy oddzielone są podwójną linią ciągłą
Rondo to:

skrzyżowanie dróg o ruchu okrężnym
miejsce postoju pojazdów umieszczone przy jezdni
miejsce skrzyżowania się autostrad
Obszar zabudowany:

to teren na którym znajduje się powyżej 1000 mieszkańców
jest oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi
jest to obszar na którym po jezdni mogą poruszać się piesi
Strefa zamieszkania:

to obszar obejmujący drogi publiczne i inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdu oznaczone są odpowiednimi znakami
to strefa wycofana z ruchu pojazdów silnikowych przeznaczona wyłącznie do ruchu pieszych oznaczona odpowiednimi znakami
zabrania poruszania się pojazdem z prędkością przekraczającą 20km/h
Przejście dla pieszych to:

miejsce przejścia pieszych
część jezdni po której poruszają się piesi
miejsce, w którym kierujący pojazdem powinien zwiększyć szczególną ostrożność
Chodnik jest to:

miejsce, na którym można urządzić postój pojazdu, jeśli nie zabraniają tego znaki drogowe, przepisy ruchu drogowego oraz inne sytuacje
wydzielona część drogi po której poruszają się piesi
tylko i wyłącznie do ruchu pieszych
Pobocze to:

miejsce, które może służyć do postoju pojazdów
część drogi przylegająca do jezdni
miejsce, które może służyć do ruchu pieszych
Przejazd dla rowerzystów to:

wyznaczona część jezdni, przeznaczone dla ruchu rowerzystów
wyznaczona część jezdni, po której poruszają się pojazdy silnikowe
wyznaczona część jezdni, po której zabroniony jest ruch pojazdów silnikowych
Przystanek to miejsce:

zatrzymywania się autobusów
zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego
na którym dozwolony jest postój pojazdów innych niż autobusy, jeśli jest to postój tymczasowy
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie