Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Pierwszy w czasach niewoli utwór patriotyczny"
0. Głównym tematem "Hymnu do miłości Ojczyzny" jest::
walka narodowowyzwoleńcza
miłość do Ojczyzny
Ojczyzna
1. Bezpośredni zwrot do adresata, charakterystyczny dla hymnu, nazywany jest:
apostrofą
animizacją
anaforą
2. Myślą przewodnią literatury oświecenia było:
?Uczyć bawiąc?
?Bawić i mówić o rzeczywistości?
?Uczyć kochać Ojczyznę?
3. Autorem "Hymnu do miłości Ojczyzny" jest:
Ignacy Krasiński
książę Poniatowski
Ignacy Krasicki
4. Każdy wers "Hymnu ..." ma:
10 zgłosek
11 zgłosek
8 zgłosek
5. "Hymn ..." powstał w epoce:
oświecenia
odrodzenia
renesansu
6. "Hymn do miłości Ojczyzny" był pierwszym hymnem państwowym.
fałsz
prawda
7. Ton "Hymnu ..." jest:
podniosły
elegijny, żałobny
mało uroczysty, codzienny
8. Ojczyzna przedstawiona przez podmiot liryczny "Hymnu ..." jest wielka i wspaniała.
fałsz
prawda
9. "Hymn ..." jest częścią innego utworu księcia poetów, noszącego tytuł:
?Monachomachia?
?Żona modna?
?Myszeida?
10. Jakie przesłanie wynika z "Hymnu..."?
należy mówić o miłości Ojczyzny
człowiek powinien być gotów do poświęceń dla Ojczyzny
w czasach niewoli już nie warto walczyć o Ojczyznę
11. "Hymn ..." powstał po:
I rozbiorze Polski
III rozbiorze Polski
II rozbiorze Polski
12. Dokończ cytat "Kształcisz kalectwo przez ...:
? pęta niezelżywe?
? rozkosze prawdziwe?
? pęta nie zelżywe?
13. Ignacego Krasickiego do napisania "Hymnu..." natchnęły słowa:
króla Stanisława Augusta
starego żołnierza
biskupa
14. Adresatem apostrofy może być:
tylko bóstwo
osoba, bóstwo lub rzecz
rzecz, ale tylko święta
15. Podmiot liryczny najbardziej ceni:
honor
swoją wybitność
chwałę
16. Podniosła pieśń pochwalna sławiąca bóstwo, to:
epopeja
hymn
elegia
17. W ostatnim wersie "Hymnu..." Krasicki używa środka stylistycznego:
przenośni
porównania
powtórzenia
18. Miłości Ojczyzny wg Krasickiego mogą doświadczyć
wszyscy ludzie
ludzie szanujący tradycję
ludzie żyjący w czasach niewoli
19. Wyrazy: zelżywy, zjadły to:
anachronty
archaizmy
anakoluty
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie