Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Liryczne wtajemniczenie"
0. Cechą utworów lirycznych jest:
narracja liryczna
monolog liryczny
narracja trzecio osobowa
1. Osoba mówiąca w wierszu to:
podmiot liryczny
narrator
zawsze autor
2. Tematem liryki są
uczucia , osobiste doznania
dramatyczne wydarzenia
opisy przyrody
3. Jaki rodzaj liryki charakteryzuje ujawnienie się postaci mówiącej w pierwszej osobie ?
lirykę pośrednią
lirykę bezpośrednią
lirykę białą
4. Gatunkiem lirycznym nie jest :
sonet
epos
elegia
5. Nazwy środków stylistycznych znajdują się w zestawie:
wers, strofa, rym
apostrofa, epitet, porównanie
tren, elegia, sonet
6. W poezji: połączenie słów niezgodnie z ich pierwotnym znaczeniem i nadanie im dzięki temu nowego znaczenia to:
porównanie
metafora
uosobienie
7. Autor utworów lirycznych to :
dramaturg
pisarz
poeta
8. Określenie rzeczownika w poezji to:
symbol
epitet
rym
9. Jeżeli zdanie nie kończy się w jednym wersie, ale jego część odnajdujemy w kolejnym, mamy do czynienia z:
przerzutnią
porównaniem
personifikacją
10. Liryka to jeden z ............... rodzajów literackich:
dwóch
siedmiu
trzech
11. Onomatopeja to:
rodzaj liryki
środek stylistyczny
jedna z metafor
12. Liryka sytuacyjna to odmiana liryki:
pośredniej
zwrotu do adresata
bezpośredniej
13. Wiersz zawsze musi być podzielony na strofy.
prawda
fałsz
14. W wierszu wyróżniamy intonację:
wersową
stroficzną
zdaniową
15. Na końcu wersu powtarzają się zazwyczaj:
wyrazy, które są bliskoznaczne
onomatopeje
wyrazy tworzące rymy
16. Środki stylistyczne spotykamy przede wszystkim w utworach:
dramatycznych
lirycznych
dramatycznych i epickich
17. Język artystyczny, który zwraca na siebie uwagę występuje w utworach:
lirycznych
epickich
tylko pogranicza epiki i liryki
18. Utwory liryczne są melodyjne.
prawda
fałsz
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie