Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Sprawdzian III - 18. Świat po II wojnie światowej."
Jakim krajom, po II wojnie światowej, ZSRR narzucił swój ustrój?
Polsce, Czechosłowacji, Rumunii, Bułgarii i Węgrom
Polsce, Czechom, Rumunii i Bułgarii
Polsce, Rumunii, Finlandii i Jugosławii
Na ile % oszacowano łączne straty majątku narodowego Polski?
ok. 45
ok. 35
ok. 20
Dlaczego społeczeństwo w państwach socjalistycznych nie było bogate?
ponieważ nie obowiązywały zasady ekonomii
ponieważ panował kryzys
ponieważ upaństwawiano zakłady pracy
Nikita Chruszczow:
był politykiem
był ambasadorem Polski w ZSRR
był I sekretarzem
W czasie polityki Władysława Gomułki:
gospodarka była podporządkowana Związkowi Radzieckiemu
płace były niskie
płace były wysokie
Kiedy sekretarzem partii komunistycznej został Michaił Gorbaczow?
w 1983 r.
w 1985 r.
w 1986 r.
Państwa satelickie Związku Radzieckiego, po jego rozpadzie, uchwaliły konstytucje, które zagwarantowały:
im wolne wybory
rządy parlamentarne i partie o różnych ideach
społeczeństwu szerokie prawa i swobody obywatelskie
Jakie funkcję pełnił Leszek Balcerowicz w 1989 r.?
wiceministra
wicepremiera
ministra finansów
Kiedy powstała Niemiecka Republika Demokratyczna?
9 września 1949 r.
12 września 1949 r.
7 października 1949 r.
Jakie decyzje komunistów przyczyniły się do wzrostu ich pozycji?
reforma rolna
utworzenie zrzeszenia ?Wolność i Niezawisłość?
upaństwowienie przedsiębiorstw
Partie komunistyczne w państwach satelickich ZSRR:
prześladowały Kościół katolicki
wprowadzało cenzurę
rządziły państwem
W który roku w Czechosłowacji próbowano zreformować system polityczny i gospodarczo-społeczny?
w 1964
w 1968
w 1958
Kiedy doszło do głośnej demonstracji studentów?
w marcu 1968 r.
w kwietniu 1968 r.
w lipcu 1968 r.
Kiedy powstała Republika Węgierska?
w październiku 1989 r.
w listopadzie 1989 r.
w 1990 r.
Czego dotyczył konflikt w Czeczenii?
kwestii narodowościowych
uchodźstwa
niezależności
Jak nazywała się partia, z której Lech Wałęsa startował do wyborów prezydenckich?
AWS ?Solidarność
NSZZ ?Solidarność?
Solidarność
Związek Radziecki wprowadzał swój system polityczny przy pomocy
NKWD
wojska
Armii Czerwonej
Ile, według oficjalnych danych, Polaków poniosło śmierć podczas II wojny światowej?
ponad 6 mln
ponad 7 mln
ponad 8 mln
Jakie jednostki gospodarki były upaństwawiane przez Związek Radziecki?
banki
zakłady przemysłowe
gospodarstwa
Kiedy zmarł Stalin?
w marcu 1953 r.
w kwietniu 1953 r.
w październiku 1953 r.
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie