Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Wybrane opowiadania i nowele Stefana Żeromskiego"
0. Akcja opowiadania "Doktor Piotr" rozgrywa się:
w latach 60. XIX wieku
w latach 70. XIX wieku
w latach 80. XIX wieku
w latach 90. XIX wieku
1. Dominik Cedzyna pochodził:
z burżuazji
z chłopstwa
ze szlachty
z arystokracji
2. Główna problematyka "Doktora Piotra" dotyczy zagadnień:
etyczno-moralnych
obyczajowo-religijnych
społeczno-politycznych
ekonomiczno-społecznych
3. Dominik Cedzyna ograniczył stawkę robotnikom z trzydziestu do:
piętnastu kopiejek
nie ograniczał stawki
dwudziestu kopiejek
dwudziestu pięciu kopiejek
4. Dominik Cedzyna był zarządcą w:
tartaku
stalowni
cegielni
fabryce cygar
5. Dominik Cedzyna okradanie robotników nazywał:
zbrodnią
kradzieżą
przestępstwem
oszczędnością
6. Ojciec Teodora Bijakowskiego był:
krawcem
szewcem
szynkarzem
kamieniarzem
7. Teodor Bijakowski ukończył:
Szkołę Główną
Uniwersytet Wileński
Szkołę Przygotowawczą
nie ukończył żadnej uczelni
8. Piotr Cedzyna opuścił dom rodzinny w wieku:
16 lat
17 lat
18 lat
19 lat
9. Piotr Cedzyna studiował w :
Paryżu
Berlinie
Zurychu
Londynie
10. Akcja noweli "Rozdziobią nas kruki, wrony" rozgrywa się:
zimą 1864 roku
latem 1864 roku
wiosną 1864 roku
jesienią 1864 roku
11. Tuż przed śmiercią Szymon Winrych:
przeklął Rosjan
odmówił modlitwę
błogosławił ojczyznę
przeklął chciwego chłopa
12. Prawdziwe imię Szymona Winrycha to:
Adam
Alojzy
Andrzej
Aleksander
13. Szymona Winrycha napadła grupa:
czterech rosyjskich ułanów
sześciu rosyjskich ułanów
ośmiu rosyjskich ułanów
dziesięciu rosyjskich ułanów
14. Chłopa z noweli "Rozdziobią nas kruki, wrony" nazywał "działem":
przydział miesięczny wódki
miedzę oddzielająca jego pole od innych
daninę, którą musiał oddać rosyjskiemu zarządcy
ziemię przydzieloną po carskiej reformie rolnej
15. Rosjanie w noweli "Rozdziobią nas kruki, wrony" tropili:
dezerterów
zbiegłych więźniów
buntujących się chłopów
uciekających powstańców
16. Stefan Żeromski w noweli "Rozdziobią nas kruki, wrony" oskarża:
Winrycha
władze pruskie
chciwych chłopów
ludzi odpowiedzialnych za ciemnotę chłopów
17. Impresjonizm w noweli "Rozdziobią nas kruki, wrony" występuje:
w opisach przyrody
w opisach śmierci bohatera
w wizjach przyszłości bohatera
w opisach przeżyć wewnętrznych bohatera
18. Naturalizm w noweli "Rozdziobią nas kruki, wrony" występuje:
w oskarżeniu autora
w opisie przeżyć bohatera
w opisach przyrody i krajobrazu
w opisach brzydoty i biologiczności
19. Akcja w noweli "Rozdziobią nas kruki, wrony" rozgrywa się w:
w Nawłoci
w Warszawie
we wsi Barania Głowa
w okolicach Nasielska
20. Stefan Żeromski w noweli "Rozdziobią nas kruki, wrony" przedstawia powstanie:
styczniowe
listopadowe
wielkopolskie
kościuszkowskie
21. Stasia Bozowska chciała studiować:
fizykę
filozofię
medycynę
matematykę
22. Stasia, gdy przybył do niej doktor chorowała już:
trzy dni
miesiąc
tydzień
dwa tygodnie
23. Stasia Bozowska była chora na:
ospę
tyfus
dżumę
gruźlicę
24. Paweł Obarecki poznał Stasię:
w parku
w teatrze
na uczelni
w domu zaprzyjaźnionego małżeństwa
25. Paweł Obarecki posłał parobka po:
chininę
morfinę
aspirynę
polopirynę
26. Pawła Obareckiego poznajemy, gdy mieszka w Obrzydłówku:
dwa lata
cztery lata
sześć lat
osiem lat
27. Gdy w Obrzydłówku rozeszła się wieść o praktyce Obareckiego:
wybito mu szyby
podpalono jego dom
nasłano na niego kontrolę
wypowiedziano mu lokum
28. Stasia pisała podręcznik do:
fizyki
chemii
biologii
matematyki
29. Stefan Żeromski wydał swoje opowiadania pod pseudonimem:
Litwos
Kielczanin
Maurycy Zych
Aleksander Głowacki
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie