Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Lasy i leśnictwo w Polsce"
0. Która definicja leśnictwa jest prawidłowa?
jednogatunkowe i jednowiekowe uprawy w postaci borów
gałąź gospodarki narodowej, polegająca na racjonalnym gospodarowaniu zasobami leśnymi
zespół oddziałujących na siebie elementów: gleba, rośliny i zwierzęta leśne oraz klimat
praca ludzi zatrudnionych w lesie
1. Dawne lasy nazywano:
borami
monokulturami
puszczami
karczami
2. Ile procent powierzchni Polski na początku XX wieku stanowiły lasy?
42%
32%
22%
12%
3. Nie jest prawdą, że przyczyną kurczenia się lasów i produktów leśnych w dawnych czasach było:
wycinanie drzew na opał
osadnictwo
zdobywanie pożywienia dla chowanych zwierząt
stosowanie oprysków na szkodniki leśne
4. Pierwotnie przeważały w Polsce:
lasy liściaste oraz grądy
lasy iglaste oraz grądy
bory i lasy liściaste
łęgi i grądy
5. Obecnie najwięcej jest w Polsce:
borów z przewagą sosny i świerka
lasów liściastych z przewagą dębu i brzozy
grądów
buczyn
6. Przeciętny wiek drzewostanów w Polsce wynosi:
70 lat
50 lat
30 lat
20 lat
7. Które ze zbiorowisk rosną nad rzekami i strumieniami?
bory
grądy
łęgi
olsy
8. Grab, lipa drobnolistna, klon, wiąz i buk to składniki:
grądów
łęgów
olsów
buczyn
9. W skład olsów oprócz olszy czarnej wchodzą również:
brzoza omszona, jarzębina, kalina, kruszyna
wierzba, topola, czeremcha, dereń
dąb, brzoza brodawkowata, osika, lipa drobnolistna
jodła, świerk, jarzębina, bez koralowy
10. W skład runa leśnego wchodzą:
grzyby, jałowiec, paprocie, malina, jarzębina, czarny bez
jarzębina, leszczyna, czeremcha, głóg
jałowiec, malina, jeżyna, czarny bez, głóg
paprocie, mchy, borówki, poziomki, grzyby, wrzosy
11. Ślimaki, mrówki, stonogi to składniki:
runa leśnego
podszytu
ściółki leśnej
wszystkich warstw, wymienionych powyżej
12. Który gatunek drzewa bywa pomnikiem przyrody a jego owoc zwany jest żołędziem?
olsza czarna
brzoza
dąb
buk
13. Który gatunek drzewa jest gatunkiem pionierskim i jego drewno jest odporne na wodę?
grab
wiąz
buk
olsza czarna
14. Które z wymienionych gatunków drzew podlegają ochronie?
świerk pospolity, modrzew, jodła pospolita
świerk pospolity, modrzew, cis pospolity
jodła pospolita, kosodrzewina, limba
kosodrzewina, limba, cis pospolity
15. Które drzewo jest gatunkiem sosny?
jodła
limba
cis
modrzew
16. Które drzewo zrzuca liście (igły) na zimę?
kosodrzewina
limba
modrzew
jodła
17. Które drzewo ma nasiona otoczone mięsistą, czerwoną osnówką?
cis pospolity
modrzew
limba
kosodrzewina
18. Owoce którego drzewa nazywane są bukwią?
jałowca
dębu
buka
olszy czarnej.
19. Która z wymienionych roślin jest krzewem?
leszczyna pospolita
nerecznica samcza
wiąz szypułkowy
grab pospolity
20. Pod pojęciem szkółkarstwo rozumiemy:
pozyskiwanie, ocena i transport nasion
produkcja materiału sadzeniowego
przechowywanie nasion (banki nasion)
odnowienie lasu
21. Węglowodory, ozon i metale to składniki zanieczyszczeń powietrza pochodzących z:
wysiewanych nawozów sztucznych
gospodarstw domowych
fabryk
samochodów
22. Na czym polega recykling w leśnictwie?
wykorzystaniu wtórnym odpadów, powstałych podczas przeróbki drewna
zmniejszeniu ilości zanieczyszczeń, wydzielanych przez przemysł
planowym prowadzeniu wyrębu drzew
zmniejszaniu zakwaszenia gleby leśnej
23. Zaznacz błędną odpowiedź, dotyczącą znaczenia lasów w przyrodzie:
sprzyjają erozji wodnej i wietrznej gleby
zimą zatrzymują w górach lawiny
regulują poziom wód gruntowych
chronią glebę przed wymywaniem
24. Żywica drzew jest wykorzystywana:
do produkcji olejków eterycznych
do produkcji terpentyny i kalafonii
w garbarstwie
do produkcji galaretki
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie