Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Komunikacja językowa"
0. Wskaż odpowiedź błędną.
Jeśli nadawca i odbiorca nie posługują się tym samym kodem:

mogą wystąpić elementy humoru językowego
nastąpią zakłócenia w nadawanym komunikacie
niemożliwe będzie dokładne nawiązanie kontaktu
informacja zostanie przekazana precyzyjnie i ściśle
1. Podstawową funkcją wypowiedzi mówionych i pisanych jest:
funkcja poetycka
funkcja emotywna
funkcja konatywna
funkcja komunikatywna
2. Jeżeli nadawca podaje odbiorcy informacje o świecie, otaczającej nas rzeczywistości, to tekst ten pełni funkcję:
poetycką
impresywną
ekspresywną
informatywną
3. Nadawca w różny sposób nakłania odbiorcę do określonych działań lub postaw. Tekst taki pełni funkcję:
poetycką
impresywną
ekspresywną
informatywną
4. Nadawca wyraża za pomocą wypowiedzi językowych np. swoje uczucia, nastrój. Tekst taki pełni wówczas funkcję:
fatyczna
poetycką
impresywną
ekspresywną
5. Często używamy w rozmowie krótkich elementów wypowie?dzi typu: uhm, tak, tak, aha, hej, halo, co nowego? które służą podtrzymaniu lub zakończeniu rozmowy i nie wyrażają żadnej treści. Jaką funkcję pełnią w języku?
fatyczną
poetycką
impresywną
ekspresywną
6. System znaków dźwiękowych, czyli układ wzajemnie powiązanych ze sobą elementów to:
kod
język
słownictwo
zestaw reguł gramatycznych
7. Komunikacja językowa jest to:
rozmyślanie
czytanie książek
odbywanie dalekich podróży
porozumiewanie się ludzi między sobą
8. W którym szeregu wymieniono tylko elementy aktu komunikacji językowej:
nadawca, gesty, kontekst, komunikat, kod, kanał
nadawca, mimika, kanał, komunikat, kod, kontakt
nadawca, odbiorca, kontekst, komunikat, kod, kanał
nadawca, mimika odbiorca, kontekst, komunikat, kod, kanał
9. Wskaż element, który nie jest konieczny w komunikacji językowej :
odbiorca
nadawca
komunikat
dobry humor
10. W czasie porozumiewania się między nadawcą a odbiorcą występuje kontakt:
wzrokowy
słuchowy
wzrokowo ? słuchowy
rodzaj kontaktu zależy od rodzaju komunikacji językowej
11. Nadawca zwraca odbiorcy uwagę na tekst, jego cechy este?tyczne, właściwości budowy. Najważniejsza jest wówczas funkcja:
magiczna
poetycka
impresywną
informatywna
12. Wskaż grupę wyrazów, których możemy użyć, budując tekst o funkcji ekspresywnej:
yyy, noo..., aha
Jutro będzie padało.
Naprzód marsz!, Wstań!, Wyjdź!
Ekstra! Super! Świetnie! Doskonale!
13. Uzupełnij zdanie: Najprostszy akt komunikacji składa się z nadawcy, odbiorcy i ...
kanału
kontekstu
komunikatu
narządów mowy
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie