Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "010. Odmiana czasowników mieszanych"
0. ... du an die Liebe? (Czy myślałeś o miłości?)
Dach
Dachtest
Dackel
Dachs
1. Wir ... nicht die Stadt. (My nie znaliśmy miasta.)
kennen
konnten
kannten
kosten
2. Der Hund ist vor uns .... ( Pies popędził przed nami.)
gereist
gefahren
gerufen
gerannt
3. ... du an die Reise gedacht? (Czy pomyślałeś o podróży?)
Hals
Hast
Halt
Hat
4. ... Sie den Tanz? (Czy zna pani ten taniec?)
Kennen
Kessel
Kenner
Kern
5. Wir ... an den Winter. ( Myśleliśmy o zimie.)
danken
dachten
denken
danke
6. Ich habe meine Familie nicht .... (Nie znałem swojej rodziny.)
gekümmert
gekauft
gekannt
gekämpft
7. Du ... immer nur an den Palast. (Ty myślisz ciągle tylko o pałacu.)
denkst
dachtest
denke
denn
8. ... ihr das Ballett? (Czy znaliście ten balet?)
Kaffee
Kahn
Kanntet
Kanu
9. Wir ... an das Geld und an die Zukunft .... (My pomyśleliśmy o pieniądzach i o przyszłości.)
hatten...gedankt
hatten...gedacht
haben...gedankt
haben...gedacht
10. ... Sie den Schauspieler? (Czy znała pani tego aktora?)
Kanton
Kannten
Kanzlei
Kennen
11. Die Radsportler ... durch das Dresden.... (Kolarze przemknęli przez Drezno.)
sei...gerannt
sind...gereut
sind ...gerannt
sei gerannt
12. Er hat viel an die Trauung ... (On myślał dużo o ślubie.)
gedreht
geduzt
gedurft
gedacht
13. ... Sie schon an den Winter? (Czy myślał pan już o zimie?)
Dachten
Denken
Daten
Daumen
14. ... er das Tal der wilden Rosen? (Czy on znał Dolinę dzikich róż?)
Kante
Kannte
Kälte
Kann
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie