Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "024. Odmiana czasowników posiłkowych czasu - czas teraźniejszy. Präsens."
0. Ich ...... die schöne Umgebung vor meinem Haus. (Mam piękne otoczenie przed moim domem.)
hebe
halte
habe
hoffe
1. Er ...... eine nette Tochter. (On ma miłą córkę.)
hatte
haben
hattest
hat
2. ...... du bald auf diesem Weg? (Czy będziesz wnet na tej drodze?)
Wirst
Wild
Will
Wirt
3. Du ...... musikalisch talentiert. (Ty jesteś utalentowany muzycznie.)
bin
bist
bald
blind
4. ..... ihr noch diese Schokolade? (Czy macie jeszcze tą czekoladę?)
Habt
Haft
Hirt
Hals
5. Ich..... keine Lust zu arbeiten. (Nie mam chęci aby pracować.)
haben
hat
habe
habt
6. .....Sie Appetit auf die Suppe? (Czy ma pani apetyt na zupę?)
Harken
Haben
Halten
Halb
7. Ihr .....schöne Erinnerungen. (Wy macie piękne wspomnienia.)
halte
halten
habe
habt
8. ..... Sie berufstätig? (Czy pani jest pracująca zawodowo?)
Sing
Sinn
Sind
Sitz
9. .... du ängstlich? (Czy jesteś bojażliwy?)
Biss
Bist
Bild
Birke
10. ..... Sie heute im Park? (Czy będzie dzisiaj pani w parku?)
Werke
Werden
Wert
Westen
11. .... du noch diese Blumen? (Czy masz jeszcze te kwiaty?)
Hals
Hast
Hat
Hase
12. Er ..... hungrig. (On jest głodny.)
ist
ißt
ihn
ihm
13. .... er am Feitag zu Hause? (Czy będzie on w piątek w domu?)
Wild
Wird
Wirkt
Wirst
14. Wir .... am Meer. (My jesteśmy nad morzem.)
sind
singe
seid
singst
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie