Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "105. Zróżnicowanie kulturowe ludności świata"
Jakie czynniki składają się na kulturę?
tradycja
historia
nauka
wyznawane wartości
Ile istnieje kręgów kulturowych?
8
9
12
14
Jakie kraje wchodzą w europejski krąg kulturowy?
Hiszpania
Polska
Ukraina i Białoruś
Irlandia
Jakie są cechy wspólne europejskiego kręgu kulturowego?
język rodziny indoeuropejskiej
chrześcijaństwo
prawosławie
UE
Który z wymienionych krajów zalicza się do wschodnioeuropejskiego kręgu kulturowego?
Polskę
Ukrainę i Białoruś
Włochy
Malezję
Jakie są cechy wspólne wschodnioeuropejskiego kręgu kulturowego?
prawosławie
islam
języki słowiańskie
katolicyzm
Jakie kraje zalicza się do anglo-amerykańskiego kręgu kulturowego?
Kanadę
Anglię
Karaiby i Hawaje
USA
Jakie są cechy wspólne anglo-amerykańskiego kręgu kulturowego?
język angielski
język hiszpański i portugalski
chrześcijaństwo
wielonarodowość
Jakie są cechy wspólne latynoamerykańskiego kręgu kulturowego?
język portugalski
język hiszpański
język angielski
katolicyzm
Który z wymienionych krajów zalicza się do latynoamerykańskiego kręgu kulturowego?
Hiszpania
Portugalia
Brazylia
Meksyk
Jaka ludność zamieszkuje latynoamerykański kręg kulturowy?
afrykańska
europejska
azjatycka
rdzenna
Krąg kulturowy Afryki subsaharyjskiej:
zajmuje obszary północno-zachodniej Afryki
charakteryzuje się islamem
charakteryzuje się kalwinizmem i buddyzmem
charakteryzuje się wierzeniami plemiennymi oraz konfucjanizmem
Jakie kraje zalicza się do islamskiego kręgu kulturowego?
arabskojęzyczne kraje leżące na południe od Sahary
tureckojęzyczne kraje Bliskiego i Dalekiego Wschodu
arabskie państwa Azji
arabskie państwa Afryki
Jakie kraje zalicza się do japońskiego kręgu kulturowego?
Japonię
Koreę Południową
Koreę Północną
Koreę Wschodnią
Jakie są cechy wspólne japońskiego kręgu kulturowego?
język japoński
podobne języki
szintoizm i konfucjanizm
buddyzm
Jakie kraje zalicza się do chińskiego kręgu kulturowego?
Indie
Nepal
Chiny
Tybet
W chińskim kręgu kulturowym:
posługuje się językami z rodziny indoeuropejskiej
wyznaje się buddyzm
wyznaje się konfucjanizm
wyznaje się islam
Jakie kraje zalicza się do indyjskiego kręgu kulturowego?
Bangladesz
Nepal
Bhutan
Sri Lanka
Jakimi cechami charakteryzuje się indyjski krąg kulturowy?
islamem
buddyzmem
hinduizmem
odrębnymi językami wywodzącymi się z rodziny japońskiej
Które z wymienionych państw wchodzi w skład kręgu kulturowego Azji Południowo-Wschodniej?
Filipiny
Burgundi
Tajlandia
Bangladesz
Kulturowy krąg australijski:
to Australia wraz z sąsiadującymi z nią wyspami
charakteryzuje się anglikanizmem
charakteryzuje się wiarą chrześcijańską
charakteryzuje się językiem australijskim
Kulturowy krąg pacyficzny:
zajmuje Polinezję
zajmuje Melanezja
charakteryzuje się ogromną różnorodność kulturową
obejmuje Australię i Oceanię
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie