Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Czasowniki modalne - The modal verbs, test 2"
0. I .......................... (musiałem pracować) hard for the living (było to konieczne).
didn?t need to work
needed to work
must work
1. She comes from an affluent family so she ......................... (nie musi pracować)
don?t have to
mustn?t
doesn?t have to
2. I didn't need to go to hospital. I didn't suffer serious injuries. (and I didn't go)
needn?t have gone
didn?t need to
needn?t go
3. There is plenty of food in the fridge.
You ......................... (nie ma potrzeby abyś robił zakupy)

needn?t do any shopping
doesn?t need to
needn?t have done any shopping
4. You look hungry. You ............................ (powinieneś zjeść) something.
should have eaten
ought to eat
would eat
5. I failed my exam. I ............................... (powinienem był uczyć się) harder.
ought to study
should have studied
could have studied
6. You ......................... (nie powinieneś był pyskować) to your parents.
shouldn?t talk back
mustn?t talk back
oughtn?t to have talked back
7. You .............................. (nie powinieneś myć) greasy kitchen vessels with cold water.
shouldn?t wash
oughtn?t to have washed
mustn?t wash
8. .............................. (Zrobiłbym to) if I were you.
I could do it
I would do it
I?ll do it
9. I ........................ (nie rozmawiałbym wtedy) to him if I`d been you.
wouldn?t have talked
wouldn?t talk
shouldn?t have talked
10. .......................... (Czy możesz zabierać) your mobile phone school?
Could you take
Can you take
You may take
11. She ......................... (mogła nosić) make-up to school in her early teens.
can have worn
could have worn
could wear
12. You .......................... (możecie używać) dictionaries during the exam.
might use
may use
could use
13. I ...................... (mogę zostać) at the party only until midnight.
may stay
must stay
could stay
14. ............................. (Czy mógłbym zajrzeć) at your paper?
Can I have a look
I could have a look
May I have a look
15. ...................................... (Czy mógłbyś mi powiedzieć) where she is?
Can you tell me
Could you tell me
You may tell me
16. You .................... ( nie możesz) enter the cave without a helmet.
may not
might not
couldn?t
17. I ....................... (nie mogłem palić) and drink alcohol when I was your age.
mustn?t smoke
may not smoke
couldn?t smoke
18. You ................ (nie wolno opuszczać) the house without my permission.
mustn?t leave
couldn?t leave
shouldn?t leave
19. This painting is so valuable.
It ....................... (na pewno jest przechowywany) in some safe.

could be kept
must be kept
might be kept
20. My TV ................................ (nie może być naprawiony) any more.
It`s completly damaged.

can?t have been repaired
can?t be repaired
may not be repaired
21. This essay ................................. (wtedy mógłby być napisany) much better.
might be written
could have been written
may not havew been written
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie