Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "112. Urbanizacja"
Urbanizacja:
jest zespołem przemian przestrzennych
jest zespołem przemian społecznych
jest zespołem przemian religijnych
wpływa na wzrost liczby ludności zamieszkującej miasta
Na ilu płaszczyznach odbywa się proces urbanizacji?
3
4
5
6
Urbanizacja:
to zespół przemian kulturowych
służy do określenia stopnia zurbanizowania określonego terenu
odbywa się na płaszczyźnie demograficznej
wpływa na powiększanie się obszarów miast
Przestrzenna płaszczyzna urbanizacji:
polega na wzroście liczby mieszkańców miasta
dotyczy powiększania się obszaru miasta
dotyczy powstawania nowych miast
polega na przemieszczaniu się ludności ze wsi do miast
Wskaźnik urbanizacji:
jest wyrażany w promilach
odbywa się na trzech płaszczyznach
jest wyrażany w procentach
służy do określenia stopnia zurbanizowania określonego terenu
Ile rozróżnia się stopni zurbanizowania?
2
3
4
5
W Polsce w 2001 r. wskaźnik stopnia zurbanizowania wynosił:
49,2%
54%
56,5%
61,8%
Które z państw posiada wysoki wskaźnik urbanizacji?
Chiny
Indie
Izrael
Wielka Brytania
Średni stopień zurbanizowania:
mają państwa, których wskaźnik wynosi 50%
mają państwa, których wskaźnik wynosi 60%
to przedział od 35 do 65% zurbanizowania
to przedział od 40 do 60% zurbanizowania
Które z państw posiada niski wskaźnik urbanizacji?
Chiny
Indie
Rumunia
Słowacja
Proces urbanizacji:
jest powiązany ze zwiększającym się znaczeniem form pozarolniczej aktywności gospodarczej
jest powiązany z rozwojem przemysłu
zachodzi na płaszczyznach związanych z gospodarką i demografią miasta
wpływa na powiększanie się granic administracyjnych miasta
Dlaczego ludność wiejska imigruje do miast?
ponieważ poszukuje pracy
ponieważ miasto oferuje jej bogatszą ofertę zatrudnienia
ponieważ miasta dają jej bogatsze usługi
w celu znalezienia określonej pracy
Czym charakteryzują się współczesne procesy urbanizacyjne?
intensywnym rozwojem dużych miast
zmniejszającym się poziomem życia mieszkańców
szerokim wachlarzem ofert pracy
dużą liczbą mieszkańców miast
Jaki procent ogółu ludności świata zamieszkiwał miasta w 2000 r.?
prawie 40%
ok. 45%
prawie 50%
ponad 50%
Jednym z najbardziej zaludnionych miast Europy jest:
Berlin
Londyn
Moskwa
Paryż
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie