Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "113. Współczesne kierunki urbanizacji"
Między XIX w. a połową XX w.:
największe miasta znajdowały się w najbardziej rozwiniętych państwach świata
największe miasta znajdowały się z krajach Azji
intensywnie rozwijał się przemysł
rosło zapotrzebowanie na pracowników
Plusem usługowej dziedziny gospodarki jest:
brak koncentracji pracowników
możliwość pracy poza miejscem zatrudnienia
dekoncentracja pracowników
koncentracja pracowników
Urbanizacja w krajach rozwiniętych:
posiada wysoki wskaźnik
posiada bardzo wysoki wskaźnik
oznacza zasiedlenie śródmieści przez ludność miejską
wpływa na komunikację
Rozwój technologii i komunikacji w rozwiniętych miastach:
sprawił, że ludność decyduje się zamieszkać na przedmieściach
sprawił, że ludność decyduje się zamieszkać na terenach podmiejskich
doprowadził do powolnego wyludnienia terenów podmiejskich
doprowadził do powolnego wyludnienia śródmieść
Rewolucja rolnicza:
prowadzi do nadwyżki żywności
jest ostatnim stadium procesu urbanizacji
jest jedną z czterech rewolucji związanych z rozwojem miast
powoduje powstawanie i rozwój miast
W którym roku Brasilia została stolicą Brazylii?
w 1950 r.
w 1960 r.
w 1970 r.
w 1980 r.
W etapie suburbanizacji:
bogata ludność przenosi się do atrakcyjnych obszarów podmiejskich
ludność koncentruje się w miastach
rozrastają się obszary podmiejskie
tereny podmiejskie rozrastają się i tworzą obszary zurbanizowane
W etapie dezurbanizacji:
rozrastają się tereny podmiejskie, które następnie tworzą obszary zurbanizowane
w dużym stopniu zaludniana jest suburbia
ludność przenosi się na odległe tereny podmiejskie
w dużym stopniu zaludniane jest centrum miasta i jego okolice
Deglomeracja:
to inna nazwa dezurbanizacji
oznacza planowe rozpraszanie osadnictwa na tereny poza obrębem administracyjnym granicy miasta
to intensywne zasiedlanie przedmieść przez mieszkańców centrum i jego okolic
oznacz przenoszenie się bogatej ludności do atrakcyjnych obszarów podmiejskich
W którym z etapów rozwoju procesów urbanizacyjnych dochodzi do zmniejszania się koncentracji ludności miejskiej?
we wstępnej urbanizacji
w etapie dezurbanizacji
w etapie suburbanizacji
w etapie reurbanizacji
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie