Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "033. Strona bierna - Das Passiv"
0. Der Brief ........... von mir ..........
(List jest pisany przeze mnie.)

wird ..........schreiben
werde............schreiben
wird ...............geschrieben
werden..............geschrieben
1. Die Hände........ gewaschen.
(Ręce są myte.)

werde
worden
wird
werden
2. Der Kranke .....in das Krankenhaus ..............
(Chory powinien zostać odwieziony do szpitala.)

soll......gebracht werden
kann...gebracht werden
will......gebracht werden
wird....gebracht werden
3. Er ....im Kino........
(On był widziany w kinie.)

wird.......sehen
wird ......gesehen
wurde ...gesehen
werde ...sehen
4. Das Konzert .....abgesagt worden.
(Koncert został odwołany.)

wird
sind
ist
wirst
5. Gestern .......hier viel ........ (Wczoraj tutaj dużo tańczono.)
ist............getanzt worden
wurde......getanzt
wird........getanzt
wird........getanzt werden
6. Er ........vom Arzt ........... (On został zbadany przez lekarza.)
ist............untersucht
war.........untersucht
ist ...........untersucht worden
wird ........untersucht werden
7. Der Tisch ...... bald ......... (Stół zostanie wnet nakryty.)
ist........gedeckt
wird.....gedeckt werden
ist .......gedeckt worden
wird.....gedeckt
8. Butelki są przynoszone. To:
Die Flaschen werden geholt.
Die Flaschen sind geholt.
Ich hole die Flaschen.
Wir werden die Flaschen holen.
9. Gazeta jest czytana. To :
Die Zeitung ist gelesen.
Er liest die Zeitung.
Die Zeitung wird gelesen.
Ich lese die Zeitung.
10. Das Kind ......... (Dziecko powinno być chwalone.)
soll geliebt werden
wird gelobt
kann gelobt werden
soll gelobt werden
11. Zupa została ugotowana przez mamę. To :
Die Mutter kocht die Suppe.
Die Suppe wurde von der Mutter gekocht.
Wir kochen die Suppe.
Die Suppe wird von der Mutter gekocht.
12. Das vernichtete Haus .....aufgebaut werden. (Zniszczony dom zostanie odbudowany.)
kann
soll
wird
darf
13. Obraz musiał zostać sprzedany. To:
Das Bild mußte verkauft werden.
Das Bild ist verkauft.
Er verkauft das Bild.
Das Bild mußte gekauft werden.
14. Vor dem Haus ......die Blumen gepflanzt werden. (Przed domem powinny zostać zasadzone kwiaty.)
können
sollen
werden
dürfen
15. Pokój został odremontowany. To:
Er renoviert das Zimmer.
Wir renovieren das Zimmer.
Das Zimmer wurde renoviert.
Das Zimmer wird renoviert.
16. Das Schloss .......schon von uns ......... (Zamek został już przez nas zwiedzony.)
wird .......besucht
wurde....besucht
wird.......gesucht
wurde.....gesucht
17. On jest budzony. To:
Er wurde geweckt.
Ich werde geweckt.
Er wird geweckt.
Ich wurde geweckt.
18. Die Briefe........ schon ausgetragen ........ (Listy zostały już rozniesione.)
ist.......ausgetragen worden
sind....ausgetragen worden
bist.....ausgetragen worden
sind.....ausgetragen worden
19. Die Hausaufgaben ........ von dem Schüler ............ (Zadania domowe zostaną odrobione przez ucznia.)
werden.....gemacht werden
sollen........gemacht werden
wird .........gemacht werden
wollen.......gemacht werden
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie