Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "004 Fizyka jednostki i wielkości 3"
0. entropia to
miara przemiany energii
miara przyjmowania ciepła
miara nieuporządkowania
miara długości
1. Prąd elektryczny jest:
spotkaniem się dwóch przeciwnych ładunków elektrycznych
powstaniem nowych ładunków elektrycznych
zmianą ładunku elektrycznego cząstek elementarnych
uporządkowanym ruchem ładunków elektrycznych
2. Bekerel jest wielkością...
aktywności promieniowania
jakości promieniowania
ilości
gęstości
3. Czym jest moc?
synonimem słowa siła
miarą przekazania energii
szybkością pracowania
siłą działającą na jednostkę powierzchni
4. Przemiana ciała stałego bezpośrednio w gaz to:
wrzenie
sublimacja
resublimacja
parowaniem
5. HENR jest jednostką...
indukcyjności magnetycznej
indukcji magnetycznej
natężenia pola magnetycznego
strumienia magnetycznego
6. moc to:
iloczyn pracy i siły
iloczyn siły i czasu
iloraz pracy i czasu
iloraz pracy i siły
7. 1N jest równy
1N= 1m/s
1N= 1kg* 1m/s*s
1N= 1kg*1m
1N= 1s*1m/1kg
8. Ile jest zasad dynamiki Newtona?
1
2
3
5
9. Wartość przyśpieszenia ciała możemy obliczyć ze wzoru:
tylko a= v/t
tylko a= F/s
a= F/s lub a= vm
a= F/m lub a= v/t
10. LUKS jest jednostką...
ładunku elektrycznego
natężenia oświetlenia
przewodności elektrycznej
strumienia świetlnego
11. Które bieguny magnetyczne się przyciągają?
N i N
N i S
S i S
wszystkie się przyciągają
12. Moc obliczmy przy pomocy wzoru:
F= W*s
P=W/t
W= Fs
F= m*s
13. WEBER jest jednostką...
pojemności elektrycznej
oporu elektrycznego
strumienia indukcji magnetycznej
ładunku elektrycznego
14. Steradian jets wielkością..
kąta bryłowego
kąta płaskiego
siły
ciśnienia
15. Albert Einstein stwierdził, że:
E= m/c*c
E= c*c*m
E= cm2
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie