Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "003 Fizyka jednostki i wielkości 2"
0. DŻUL jest wielkością...
mocy
energii
ładunku elektrycznego
pojemności elektrycznej
1. METR jest wielkości
długości
wielkości
natężenia
pracy
2. Niutonometr jest jednostką..
momentu siły
napięcia elektrycznego
natężenia
mocy prądu
3. KANDELA jest wielkością...
oporu
światłości źródła światła
ciepła
energii
4. Ciało nie przewodzące prądu elektrycznego to
półprzewodnik
przewodnik
izolator
anty elektrolit
5. Siła grawitacji pomiędzy ciałami o masach M1 i M2 jest wprost proporcjonalna do...
sumy M1 i M2
iloczynu M1 i M2
ilorazu M1 i M2
sumy kwadratów M1 i M2
6. Czym jest światło?
tylko falą elektromagnetyczną
tylko cząstkami
cząstkami i falą elektromagnetyczną
żadna odpowiedź nie jest poprawna
7. Która odpowiedź zawiera same wielkości wektorowe?
ciepło, siła, pęd
siła, prędkość, przyspieszenie
prędkość, masa, ładunek
rezystancja, ciśnienie, praca
8. Siła ciężkości to inaczej:
masa
ciężkość
niuton
grawitacja
9. Grecka litera "ro" to w fizyce:
Gęstość ciała
Powierzchnia ciała
Objętość ciała
Masa ciała
10. 1J to jednostka:
Pracy- 1dżul
Pracy- 1dziul
Mocy- 1dżul
Mocy- 1dziul
11. Pracę obliczmy przy pomocy wzoru:
F= W*s
W= F/s
W= Fs
F= m*s
12. Kto odkrył grawitację?
James Watt
Isaac Newton
Anders Celsius
Harold Urey
13. KILOGRAM jest wielkością..
czasu
wielkości
masy
temperatury
14. HERC jest wielkością...
siły
ciśnienia
oporu elektrycznego
częstotliwości
15. MOL jest wielkością...
temperatury
światłości
jakości materii
ilości materii
16. Księżyc obiega Ziemię dzięki...
sile grawitacji
sile elektrostatyki
sile magnetycznej
sile jądrowej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie