Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "116. Produkcja zwierzęca, rybołówstwo i rybactwo"
Które ze zwierząt zalicza się do hodowlanych?
owce
konie
wielbłądy
osły
Ile istnieje grup zwierząt hodowlanych?
6
7
8
10
Od czego zależą formy i systemy chowu zwierząt?
od warunków środowiskowych
od poziomu rozwoju gospodarczego
od tradycji rolnictwa
od wykorzystywanych form karmienia
Z czego otrzymuje się pasze dla zwierząt hodowlanych?
z owoców ozimych
z kukurydzy
z jęczmienia
z pomidorów
Ekstensywna hodowla zwierząt:
występuje w krajach rozwijających się
polega na wykorzystaniu naturalnych pastwisk
polega karmieniu zwierząt różnego rodzaju paszami
występuje w krajach słabo zaludnionych
Najwięksi hodowcy bydła to:
Polska
Indie
Chiny
Rosja
Najwięksi hodowcy trzody chlewnej to:
Polska
Irlandia
Chiny
Indie
Najwięksi hodowcy wielbłądów to:
USA
Polska
Pakistan
Sudan
Jakie produkty pozyskuje się ze zwierząt hodowlanych?
mięso
skórę
ikrę
wełnę
Które ze zwierząt charakteryzuje się najszybszym tempem przyrostu?
trzoda chlewna
bydło
drób
owce
Poziom chowu zwierząt na danym obszarze (np. na 100 ha) użytków rolnych:
zależy od poziomu rozwoju gospodarczego
jest najmniejszy w krajach rozwiniętych
jest największy jest w krajach rozwijających się
jest największy jest w krajach rozwiniętych
Rybołówstwo:
zajmuje się połowem wielorybów
zajmuje się pozyskiwaniem ryb
spowodowało powstanie nowych metod połowu
spowodowało powstanie nowych metod hodowli
Rybactwo śródlądowe:
stanowi coraz większy procent ogółu rybołówstwa
stanowi coraz mniejszy procent ogółu rybołówstwa
zajmuje się hodowlą ryb
prowadzi połów ryb w rzekach
Rybactwo śródlądowe:
prowadzi hodowlę ryb w sztucznych zbiornikach wodnych
odbywa się na przybrzeżnych wodach morskich
zajmuje się zapewnieniem dogodnych warunków hodowanym rybom słonowodnym
odbywa się na jeziorach i rzekach
Akwakultura:
jest stosowana, by zwiększyć chów organizmów wodnych
to hodowla organizmów słodkowodnych
to hodowla organizmów słonowodnych
to hodowla organizmów dwuśrodowiskowych
Rybołówstwo morskie dzieli się na:
przybrzeżne, morskie i oceaniczne
przybrzeżne, pełnomorskie i dalekomorskie
przybrzeżne, pełnomorskie i oceaniczne
bliskomorskie, pełnomorskie i dalekomorskie
Czego używa się do połowu ryb?
platform
łodzi rybackich
kutrów
łodzi wielorybniczych
Do ilu mil morskich od brzegu sięga strefa wyłącznego rybołówstwa?
do 50 mil
do 100 mil
do 150 mil
do 200 mil
Zbiorniki i obszary akwenów morskich:
charakteryzują się różnym stopniem zasobem ryb
najbogatsze w zasoby rybne są na obszarach znajdujących się na styku prądów zimnych i ciepłych
najbiedniejsze w zasoby rybne są na obszarach znajdujących się na styku prądów ciepłych i zimnych
są bogate w plankton
Państwa o światowych największych połowach to:
Polska
Rosja
Włochy
Wielka Brytania
W jakim kraju zaczęto zajmować się marikulturą?
w Wielkiej Brytanii
w Norwegii
w Chinach
w Japonii
Plankton:
najbujniej rozwija się, gdzie prądy ciepłe wpływają do zimnych rejonów oceanów
to pokarm ryb słonowodnych
to pokarm ryb słodkowodnych
jest pokarmem dla nektonu
Marikultura:
to hodowla organizmów morskich
to hodowla organizmów śródlądowych
narodziła się w XVI w.
narodziła się w XVIII w.
Marikultura jest uprawiana na dużą skalę w:
Polsce
Wielkiej Brytanii
Norwegii
USA
Ile obecnie wynosi roczny połów ryb morskich:
ok. 30 mln ton
ok. 60 mln ton
ok. 70 mln ton
ok. 85 mln ton
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie