Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "117. Leśnictwo"
Jakie funkcje pełni leśnictwo?
funkcje produkcyjną
funkcje pozaprodukcyjną
funkcje ochronną
funkcje zdrowotną
Jaki procent (w przybliżeniu) powierzchni zamieszkanych kontynentów stanowią lasy?
ok. 18%
ok. 25%
ok. 29%
ok. 46%
Którego z kontynentów lasy stanowią największy procent obszaru?
Afryki
Ameryki Południowej
Azji
Europy
Którego z kontynentów lasy stanowią najmniejszy procent obszaru?
Afryki
Ameryki Północnej
Australii i Oceanii
Azji
Które z formacji leśnych mają największe znaczenie gospodarcze?
wilgotne lasy równikowe
te położone na obszarach górskich i monsunowych strefy umiarkowanej
te położone w strefach umiarkowanych
te położone w strefie podrównikowej
Które państwa europejskie mają największy odsetek w światowym pozyskiwania grubizny?
Polska
Turcja
Rosja
Białoruś
Co to jest grubizna?
tylko ścięte pnie drzew
pozyskane ścięte drzewo
drewno do dalszej obróbki
drewno przeznaczane na opał
Na co jest przeznaczana grubizna?
na opał
na produkcję papieru
na różne wyroby (np. meble)
na celulozę
Leśnictwo w krajach rozwiniętych:
kładzie nacisk na wycinkę
kładzie nacisk na ochronę lasów
w większym stopniu przeznacza pozyskane drewno na drewno opałowe
w większym stopniu przeznacza pozyskane drewno na drewno użytkowe
Które z formacji leśnych charakteryzują się dużym przyrostem masy drzewnej?
te położone w strefach umiarkowanych
borealne lasy liściaste
wilgotne lasy równikowe
borealne lasy iglaste
Drewno użytkowe przeznacza się na:
opał
tarcicę
papier
wyroby drewnopochodne
Nadmierne wycinanie lasów:
powoduje przyspieszenie pustynnienia
odbywa się w krajach rozwiniętych gospodarczo
odbywa się w krajach rozwijających się
zwiększona procent w światowym pozyskiwaniu grubizny
Jaki odsetek w światowym pozyskiwania grubizny posiada Polska?
ok. 1%
ok. 3%
ok. 5%
ok. 7%
Jaki kraj europejski zalicza się do grupy mającej największy odsetek w światowym pozyskiwania grubizny?
Portugalia
Szwecja
Finlandia
Wielka Brytania
Poziom pozyskiwanego drewna waha się w granicach:
2700-3200 hm2
3200-3500 hm2
3400-3900 hm2
3500-4000 hm2
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie