Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "135. Konflikty zbrojne w Azji i ich przyczyny"
W jakim kraju doszło do najważniejszych konfliktów zbrojnych w Azji w latach 1990-2002?
w Malezji
na Filipinach
w Rosji
w Izraelu
W jakim kraju doszło do najważniejszych ataków terrorystycznych w Azji w latach 1990-2002?
w Rosji
w Indonezji
w Czeczenii
na Filipinach
Czeczenia:
jest w 100% uzależniona od Rosji
jest autonomiczną republiką
leży o podnóża Kaukazu
graniczy z Armenią
Trwający współcześnie konflikt czeczeńsko-rosyjski sięga roku:
1815
1850
1915
1945
Sięgający lat współczesnych konflikt czeczeńsko-rosyjski rozpoczął się:
gdy Rosja zaczęła podbijać wschodnie tereny Kaukazu
gdy Rosja zaczęła podbijać południowe tereny Kaukazu
gdy Czeczenia rozpoczęła walkę o niepodległość
gdy Czeczenia została podbita przez Rosję
W wyniku jakich działań naród czeczeński został podzielony pomiędzy dwa obwody autonomimczne?
w wyniku rozpadu ZSRR
w wyniku obalenia caratu
w wyniku utworzenia autonomii Kazachstańskiej
w wyniku wojny z Gruzją
W którym roku Czeczenia ogłosiła niepodległość, której Rosja nie uznała?
w 1945
w 1981
w 1991
w 1995
Dlaczego obecnie Rosja jest w konflikcie z Czeczenią?
ponieważ Rosja nie uznaje jej niepodległości
ponieważ Czeczenia ma dobre położenie strategiczne, na któym zależy Rosji
ponieważ Czeczenia graniczy z Gruzją, do której Rosja chce mieć nieograniczony dostęp
ponieważ w Czeczenii znajdują się złoża ropy naftowej i gazu ziemnego
Jak nazywa się najważniejsza organizacja palestyńska?
al-Fatah
Organizacja Wyzwolenia Palestyny
Ruch Wyzwolenia Palestyny
Organizacja Niepodległej Palestyny
Konflikt izraelsko-palestyński dotyczy:
Autonomii Palestyńskiej
podziału Palestyny po I wojnie światowej, z którym nie zgadzają się obie strony konfliktu
terenów, które Palestyna zagarnęła Izraelowi po upadku Imperium Rzymskiego
terenów, które Arabowie utracili wskutek panowania Imperium Rzymskiego
W którym roku utworzono Autonomię Palestyńską?
w 1992
w 1993
w 1995
w 2001
Kaszmir:
jest regionem znajdującym się między Indiami a Pakistanem
jest regionem znajdującym się między Chinami a Pakistanem
w przeszłości został podbity przez Chiny
w przeszłości należał do Indii
Konflikt pakistańsko-indyjski o władzę nad Kaszmirem:
jest bardzo niebezpieczny, gdyż państwa te dysponują bronią atomową
zakończył się w 1998 r.
trwa nadal
zakończył się w 2004 r.
Konflikt tybetański:
jest związany z Indiami
jest związany z Chinami
rozpoczął się, gdy XIII Dalajlama ogłosił niepodległość Tybetu, z którą nie zgodziły się Chiny
zakończył się w 2003 r.
Dlaczego Chiny zaatakowały Tybet?
ponieważ władze chińskie nie zgadzały się z jego autonomią
ponieważ pragnęły rozszerzać swoje wpływy
ponieważ chciały odzyskać ziemie, które Tybet zagarnął podczas II wojny światowej
ponieważ Tybet domagał się ziemii, która prawnie do niego należy
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie