Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Sole - właściwości i otrzymywanie"
0. W której grupie znajdują się tylko sole metali lekkich?
NaNO3, MgSO4, CaCO3
KNO3, CuCl, Ca(NO32
MgCl2, PbSO4, K2SO3
1. W wyniku reakcji CO2 z zasadą sodową powstanie:
Na2CO3 + woda
Na2CO3 + wodór
Tylko Na2CO3
2. Sole obojętne to sole o wzorze ogólnym:
(MeOH)nRm
MenRm
Men(HR)m
3. Papierek uniwersalny zanurzony w roztworze soli kuchennej ma barwę:
pomarańczową
zieloną
żółtą
4. Którą z metod nie można otrzymać chlorku miedzi?
Tlenek miedzi + kwas chlorowodorowy
Miedź + kwas chlorowodorowy
Wodorotlenek miedzi + kwas chlorowodorowy
5. Reakcja zobojętniania polega na:
Łączeniu się kationów wodoru z anionami wodorotlenowymi
Łączeniu się anionów wodoru z kationami wodorotlenowymi
Łączeniu się kationów metalu z anionami reszty kwasowej
6. Wapno gaszone Ca(OH)2 jest składnikiem zaprawy murarskiej. Jej twardnienie zachodzi pod wpływem dwutlenku węgla. Wybierz poprawnie zapisane równanie zachodzącej wtedy reakcji.
Ca(OH)2 + 2CO ? CaCO3 + H2O
Ca(OH)2 + CO2 ?CaCO3 + H2O
Ca(OH)2 + 2CO2 ? 2CaCO3 + 2H2O
7. Które z równań opisujących reakcję Al z H2SO4 jest napisane prawidłowo?
2Al + 3H2SO4 ? Al2(SO4)3 + 3H2
3Al + 2H2SO4 ? Al3(SO4)2 + 3H2
2Al + 3H2SO4 ? Al2(SO4)3 + 3H2O
8. Którą metodą nie można otrzymać soli kwasu tlenowego?
Tlenek metalu + tlenek niemetalu
Metal + niemetal
Zasada + tlenek niemetalu
9. Który z wymienionych związków można użyć do zobojętnienia kwasu solnego?
Chlorek sodu
Tlenek węgla
Zasada potasowa
10. Roztwory wodne soli są elektrolitami ponieważ:
Mają odczyn obojętny
Cząsteczki soli pod wpływem wody ulegają dysocjacji
Dobrze rozpuszczają się w wodzie
11. Do wodnego roztworu CuSO4 wprowadzono roztwór NaOH. Wytrącony osad oddzielono od roztworu i wyprażono otrzymując:
Cu(OH)2
CuO
CuOH
12. Chlorek wapnia można otrzymać w wyniku reakcji:
Węglanu wapnia z chlorkiem sodu
Tlenku wapnia z kwasem solnym
Wapnia z chlorkiem sodu
13. W wyniku reakcji SO2 z zasadą sodową powstanie:
Na2SO4 + woda
Na2S + woda
Na2SO3 + woda
14. Reakcja soli z solą zachodzi jeśli:
W wyniku reakcji wytrąca się osad ( sól trudno rozpuszczalna)
Substratami reakcji są roztwory soli
Muszą być spełnione oba warunki wymienione wyżej
15. Gips krystaliczny ma wzór:
CuSO4*1/2H2O
CuCO3*2H2O
CuSO4*2H2O
16. Podaj wzór soli wiedząc, że jedna jej cząsteczka dysocjuje na 3 kationy magnezu i dwa aniony kwasu ortofosforowego(V)
Mg2(PO4)3
3Mg(PO4)2
Mg3(PO4)2
17. Do trudno rozpuszczalnych chlorków należy:
KCl
MgCl2
PbCl2
18. Wapno palone to:
Tlenek wapnia
Wodorotlenek wapnia
Węglan wapnia
19. W wyniku której z reakcji nie wydziela wodór
Ag + H2SO4( stężony)?
Fe + HNO3?
W obu
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie