Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "17. Podejmowanie decyzji"
0. Podejmowanie decyzji występuje we wszystkich dziedzinach życia człowieka. Jego podstawowe składowe to kryteria:
zbierania i alternatywy
przetwarzania i wyboru
wyboru i alternatywy
zbierania i przetwarzania
1. Decydent to:
podmiot dokonujący wyboru ostatecznego wariantu decyzj
przedmiot decyzji
proces działania
element decyzji
2. Symbolem elementarnym jest:
zdanie
znak
kombinacja znaków
kombinacja zdań
3. Informacje retrospektywne dotyczą:
przyszłości
przeszłości
rzeczywistości
teraźniejszości
4. Informacje prospektywne dotyczą:
przyszłości
przeszłości
rzeczywistości
teraźniejszości
5. Decyzje strategiczne dotyczą:
zdarzeń zachodzących w ciągu dnia
zdarzeń zachodzących w ciągu miesiąca
zdarzeń z najbliższego roku
zdarzeń w latach przyszłych
6. Decyzje strategiczne dotyczą:
zdarzeń zachodzących w ciągu dnia
zdarzeń zachodzących w ciągu miesiąca
zdarzeń z najbliższego roku
zdarzeń w latach przyszłych
7. Decyzje operacyjne dotyczą:
zdarzeń zachodzących w ciągu dnia
zdarzeń zachodzących w ciągu dwóch lat
zdarzeń z najbliższego roku
zdarzeń w latach przyszłych
8. Decyzja może być uznana za racjonalną metodologicznie, jeżeli została podjęta w:
niezgodności z przyjętymi normami
złej wierze
dobrej wierze
chwili realizacji
9. Bariery podejmowania decyzji. Bariera społeczna wynika z
niedostosowania struktury organizacyjnej firmy do warunków jej działania
braku motywacji do pracy
powstawania konfliktów społecznych
cech osobowościowych i kompetencji decydenta
10. Bariery podejmowania decyzji. Bariera motywacyjna wynika z:
niedostosowania struktury organizacyjnej firmy do warunków jej działania
braku motywacji do pracy
powstawania konfliktów społecznych
cech osobowościowych i kompetencji decydenta
11. Bariery podejmowania decyzji. Bariera organizacyjna wynika z:
niedostosowania struktury organizacyjnej firmy do warunków jej działania
braku motywacji do pracy
powstawania konfliktów społecznych
cech osobowościowych i kompetencji decydenta
12. Bariery podejmowania decyzji. Bariera osobowościowa i kompetencyjna wynika z:
niedostosowania struktury organizacyjnej firmy do warunków jej działania
braku motywacji do pracy
powstawania konfliktów społecznych
cech osobowościowych i kompetencji decydenta
13. Decyzje podejmowane w warunkach pewności dotyczą:
przyszłych działań których skutki, a także towarzyszące im okoliczności można przewidzieć
deterministycznego systemu przewidywań
działań, w odniesieniu do których nie jesteśmy w stanie oszacować prawdopodobieństwa ich skutków
spraw nowych, w których brak doświadczeń
14. Decyzje podejmowane w warunkach ryzyka dotyczą:
przyszłych działań których skutki, a także towarzyszące im okoliczności można przewidzieć z danym prawdopodobieństwem
deterministycznego systemu przewidywań
działań, w odniesieniu do których nie jesteśmy w stanie oszacować prawdopodobieństwa ich skutków
spraw nowych, w których brak doświadczeń
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie