Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Programowanie - język C- C++ - złożone typy danych, wskaźniki"
Tablice są zbiorami elementów:
różnych typów
tego samego typu
obie odpowiedzi są prawidłowe
Dostęp do elementów tablicy odbywa się poprzez:
pola
indeks
kontener
Gdy rozmiar tablicy jest z góry ustalony to jest to:
tablica statyczna
tablica dynamiczna
tablica indeksowana
Tablice dynamiczne to takie:
gdzie rozmiar tablicy jest stały
gdzie rozmiar tablicy może się zmieniać w trakcie wykonywania programu
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
Deklaracja int wektor_liczb[20]; przedstawia tablicę:
jednowymiarową
dwuwymiarową
wielowymiarową
Zapis int tablica_liczb [5][10]; deklaruje tablicę o:
5wierszach, 10 kolumnach
5kolumnach, 10 wierszach
15 wierszach, 5 kolumnach
Nadpisanie tablicy powoduje:
zwiększenie rozmiaru tablicy
przepełnienie bufora pamięci
dodanie dodatkowych kolumn w tablicy
Struktura to:
złożony typ danych grupujący logicznie powiązane ze sobą dane różnego typu w jednym obszarze pamięci
złożony typ danych grupujący logicznie powiązane ze sobą dane tego samego typu w jednym obszarze pamięci
złożony typ danych grupujący logicznie powiązane ze sobą dane różnego typu w różnych obszarach pamięci
Struktura sklada się z elementów nazywanych:
indeksami
polami
rekordami
Dostęp do pola zmiennej typu strukturalnego realizowany jest z wykorzystaniem operatora:
& (and)
. (kropka)
* (gwiazdka)
Elementy pola bitowego mogą być typu:
int
signed
obie odpowiedzi są prawidłowe
Unia
umożliwia deklarację zmiennych tego samego typu współdzielących miejsce w pamięci
umożliwia deklarację zmiennych różnych typów współdzielących miejsce w pamięci
umożliwia deklarację zmiennych tego samego typu w różnych miejscach w pamięci
Typ wyliczeniowy jest:
zbiorem określonych stałych całkowitych opisujących wybrane dopuszczalne wartości jakie może przyjmować zmienna tego typu
zbiorem symbolicznych stałych całkowitych określających wszystkie dopuszczalne wartości jakie może przyjmować zmienna tego typu
zbiorem stałych całkowitych określających określone wartości jakich nie może przyjmować zmienna tego typu
Typ wyliczeniowy definiuje się za pomocą słowa kluczowego:
sub
enum
union
Zmienna służącą do przechowywania adresu zmiennej dowolnego typu, funkcji to:
strukturalna
unia
wskaźnik
W operacjach wskaźnikowych wykorzystywany jest operator:
& (and)
* (gwiazdka)
obie odpowiedzi są prawidłowe
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie