Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "29. Organizacje pozarządowe jako obszar zachowań przedsiębiorczych"
0. Organizacja pozarządowa jest organizacją:
polityczną
obywatelską
nastawioną na zyski
żadna odpowiedź nie jest poprawna
1. Według zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organem administracji publicznej, który ma za zadanie wspieranie w sferze zadań publicznych, realizację zadań publicznych przez organizacji pozarządowych, jest:
rząd
sejm
gmina
województwo
2. Termin wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2004 przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla organizacji pozarządowej, to:
organizacja pożytku publicznego
organizacja pożytku politycznego
organizacja pożytku społecznego
organizacja pożytku prawnego
3. Organizacje pozarządowe mogą przyjmować różną formę prawną, np.:
porozumienie polityczne
porozumienie prawne
porozumienie społeczne
porozumienie organizacji
4. Organizacje pozarządowe dzielą się na organizacje różnego typu. Organizacje samopomocy
otaczają opieką jakąś grupę osób
reprezentują interesy i służą mniejszościom, najczęściej religijnym i narodowym
pomagają własnym członkom
wykonuje cele i zadania, które są stawiane przez władze krajowe, lub samorządowe
5. Organizacje pozarządowe dzielą się na organizacje różnego typu. Organizacje mniejszości:
otaczają opieką jakąś grupę osób
reprezentują interesy i służą mniejszościom, najczęściej religijnym i narodowym
pomagają własnym członkom
wykonuje cele i zadania, które są stawiane przez władze krajowe, lub samorządowe
6. Organizacje pozarządowe dzielą się na organizacje różnego typu. Organizacje zadaniowe:
otaczają opieką jakąś grupę osób
reprezentują interesy i służą mniejszościom, najczęściej religijnym i narodowym
pomagają własnym członkom
wykonuje cele i zadania, które są stawiane przez władze krajowe, lub samorządowe
7. Organizacje pozarządowe dzielą się na organizacje różnego typu. Organizacje opiekuńcze:
otaczają opieką jakąś grupę osób
reprezentują interesy i służą mniejszościom, najczęściej religijnym i narodowym
pomagają własnym członkom
wykonuje cele i zadania, które są stawiane przez władze krajowe, lub samorządowe
8. Fundacja jest:
związkiem zawodowym
korporacją
partią
zakładem
9. Najwyższym aktem prawnym regulującym istnienie stowarzyszeń w Polsce jest:
Konstytucja RP
ustawa
uchwała
rozporządzenie
10. Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę stowarzyszeń, ich zakładania i funkcjonowania jest:
Konstytucja RP
ustawa
uchwała
rozporządzenie
11. Wskaż cechy, które ustawa określa definiując stowarzyszenia:
dobrowolne, trwałe, niezarobkowe
dobrowolne, trwałe, zarobkowe
obligatoryjne, trwałe, niezarobkowe
obligatoryjne, zarobkowe, samorządne
12. Do finalnego utworzenia stowarzyszenia ustawa Prawo Stowarzyszeń wymaga jego zarejestrowania w:
Krajowym Rejestrze Sądowym
Polskim Rejestrze Sądowym
Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń
Polskim Rejestrze Stowarzyszeń
13. Stowarzyszenie zwykłe:
ma charakter uproszczony
posiada osobowość prawną
nie posiada zdolności prawnej
musi być zgłoszone w ministerstwie
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie