Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "radcowskich (rok 2007) - 01"
Jednym z podmiotów, któremu przysługuje inicjatywa ustawodawcza w przedmiocie zmiany Konstytucji RP jest:
Prezydent Rzeczypospolitej
Rada Ministrów
Trybunał Konstytucyjny
Komentarz: art. 235 ust. 1 Konstytucji
Zgodnie z Konstytucją RP, wybory do Senatu nie są:
powszechne
bezpośrednie
proporcjonalne
Komentarz: art. 97 ust. 2 Konstytucji
Podstawą skrócenia kadencji Sejmu RP jest:
uchwała podjęta większością co najmniej 1/2 głosów ustawowej liczby posłów,
uchwała podjęta większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów
ustawa podjęta większością co najmniej 1/2 głosów ustawowej liczby posłów
Komentarz: art. 98 ust. 3 Konstytucji
Jeżeli Sejm RP wyraził ministrowi wotum nieufności, to zgodnie z Konstytucją RP:
Prezes Rady Ministrów odwołuje tego ministra
Prezydent Rzeczypospolitej może odwołać tego ministra
Prezydent Rzeczypospolitej odwołuje tego ministra
Komentarz: art. 159 ust. 2 Konstytucji
Inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej przysługuje wyłącznie:
Radzie Ministrów
Prezesowi Rady Ministrów
Ministrowi Finansów
Komentarz: art. 221 Konstytucji
W myśl Konstytucji RP, sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko:
rozporządzeniom
powszechnie obowiązującym źródłom prawa
Konstytucji RP oraz ustawom
Komentarz: art. 178 ust. 1 Konstytucji
Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są:
powszechnie obowiązujące i zaskarżalne do Sądu Najwyższego
powszechnie obowiązujące i ostateczne
powszechnie obowiązujące, jeżeli zdecyduje tak Sejm w uchwale przyjętej większością co najmniej 3/4 głosów ustawowej liczby posłów
Komentarz: art. 190 ust. 1 Konstytucji
Trybunał Konstytucyjny składa się z:
10 sędziów
12 sędziów
15 sędziów
Komentarz: art. 194 ust. 1 Konstytucji
Przewodniczącym Trybunału Stanu jest:
Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
Komentarz: art. 199 ust. 2 Konstytucji
Ważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej stwierdza:
Sąd Najwyższy
Trybunał Konstytucyjny
Państwowa Komisja Wyborcza
Komentarz: art. 129 ust. 1 Konstytucji
W świetle Konstytucji RP, nadzór nad działalnością sądów powszechnych w zakresie orzekania sprawuje:
Sąd Najwyższy
Prezydent Rzeczypospolitej
Minister Sprawiedliwości
Komentarz: art. 183 ust. 1 Konstytucji
Wybrany do Senatu RP może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy:
18 lat
21 lat
30 lat
Komentarz: art. 99 ust. 2 Konstytucji
Zgodnie z Konstytucją RP, małżeństwo to:
związek dwóch osób, bez względu na płeć
związek kobiety i mężczyzny
związek dwóch osób tej samej płci
Komentarz: art. 18 Konstytucji
Zgodnie z Konstytucją RP, podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest:
gmina
powiat
województwo
Komentarz: art. 164 ust. 1 Konstytucji
Prezesa Trybunału Konstytucyjnego powołuje:
Krajowa Rada Sądownictwa
Prezydent Rzeczypospolitej
Sejm RP
Komentarz: art. 144 ust. 3 pkt 21 Konstytucji
Zgodnie z Konstytucją RP, przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest:
starosta
marszałek
wojewoda
Komentarz: art. 152 ust. 1 Konstytucji
Prezes Najwyższej Izby Kontroli jest powoływany przez:
Prezydenta Rzeczypospolitej
Prezesa Rady Ministrów
Sejm za zgodą Senatu
Komentarz: art. 205 ust. 1 Konstytucji
Jeżeli w czasie orzekania w sprawie karnej obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa:
zawsze stosuje się ustawę nową
stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy
zawsze stosuje się ustawę obowiązującą w chwili popełnienia czynu
Komentarz: art. 4 § 1 k.k.
Podżegacz do czynu zabronionego stanowiącego przestępstwo, którego tylko usiłowano dokonać:
podlega odpowiedzialności karnej jak za usiłowanie
podlega odpowiedzialności karnej jak za dokonanie
nie podlega odpowiedzialności karnej
Komentarz: art. 22 § 1 k.k.
Środkiem karnym, przewidzianym w Kodeksie karnym, nie jest:
świadczenie pieniężne
zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi
pozbawienie praw rodzicielskich
Komentarz: art. 39 k.k.
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie