Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna

im. Jana Benedykta Solfy w Żarach

ul. 9 Maja 11, 68-200 Żary
tel. (068) 363-00-55, fax (068) 374-20-40
www:   http://www.lwsh.pl
e-mail:   lwsh@wp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 11678 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna

Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach z siedzibą w Żarach jest jedną z najmłodszych niepaństwowych uczelni zawodowych w Polsce o uprawnieniach szkoły publicznej. Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach zatrudnia liczne grono profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów (w dużej części związanych z bliskimi dla uczelni ośrodkami naukowo badawczymi z Poznania i Zielonej Góry). Wśród pierwszych nauczycieli akademickich znajdują się także wybitni praktycy.OFERTA EDUKACYJNA

Uczelnia oferuje kształcenie na kierunku Pedagogika w następujących specjalnościach:

 • Pedagogika czasu wolnego i agroturystyki
 • Edukacja bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Edukacja dorosłych i doradztwo zawodowe
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika pracy socjalnej i resocjalizacji

A bsolwent naszych studiów będzie przygotowany do pracy na stanowiskach: pracownika socjalnego, wychowawcy, kuratora, opiekuna w placówkach i instytucjach opiekuńczo wychowawczych, społeczno - wychowawczych, penitencjarnych, resocjalizacyjnych i innych. Będzie również w pełni przygotowany do podjęcia studiów uzupełniających magisterskich, prowadzonych na uniwersytetach i innych uczelniach akademickich, a być może - w nieco dalszej perspektywie czasowej - w ŁWSH w Żarach

Ponadto uczelnia oferuje szeroki wybór rozmaitych kursów:

i studiów podyplomowych
 • Poradnictwo zawodowe
 • Edukacja elementarna
 • Terapia pedagogiczna
 • Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
 • Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza
 • Nauczanie przedmiotu przyroda
 • Organizacja i zarządzanie oświatą
 • Studium pedagogiczne
 • Edukacja bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Edukacja medialna z informatyką
 • Arteterapia
 • Dla nauczycieli w zakresie przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu: bezpieczeństwo pracy, ochrona środowiska, zarządzanie jakością

ZASADY REKRUTACJI

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w roku akdemickim 2008/2009 zobowiązani są do złożenia następujących wymaganych dokumentów:

 • wypełnionego formularza podania (wzór ustalony przez uczelnię),
 • świadectwa dojrzałości w oryginale bądź jego odpisu, wydanego przez szkołę (w przypadku kandydatów na studia pierwszego stopnia); dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia bądź jego odpisu (w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia),
 • zaświadczenia o stanie zdrowia,
 • dowodu wniesionej opłaty wpisowej,
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (w przypadku jej posiadania),
 • kserokopii dowodu osobistego,
 • 4 zdjęć.
Określa się termin składania dokumentów i rekrutacji:
 • I termin do 31 lipca 2008 roku,
 • II termin do 26 września 2008 roku - nabór w tym terminie będzie prowadzony w przypadku niewypełnienia limitu przyjęć w rekrutacji trwającej do 31 lipca 2008 roku,
 • w przypadku dodatkowego naboru śródrocznego - do 28 lutego 2009 r.

Dokumenty

Zasady rekrutacji na poszczególne specjalności.

Biblioteka

Biblioteka Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej jest biblioteką naukową. Gromadzony księgozbiór obejmuje literaturę z zakresu: nauk społecznych, humanistycznych i ekonomicznych. Zbiory biblioteczne są sukcesywnie uzupełniane z uwzględnieniem realizowanego kierunku nauczania- pedagogika, specjalność praca socjalna i resocjalizacja. Liczą one około 3000 woluminów. Biblioteka posiada również bogate zbiory audiowizualne. Katalogi zbiorów Biblioteki ŁWSH dostępne są dla wszystkich zainteresowanych (nie tylko dla studentów).

Akademicki Związek Sportowy


Od lutego 2006 r. działa w Łużyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Żarach Akademicki Związek Sportowy. W ramach związku działają sekcje sportowe: piłki siatkowej, piłki nożnej, samoobrony i tenisa stołowego. Studenci studiów dziennych i zaocznych cyklicznie spotykają się na treningach w ramach wyżej wymienionych sekcji. Mimo krótkiej działalności związku mamy już pierwsze sukcesy.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie