Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa

ul. M. Piotrowskiego 12-14, 85-098 Bydgoszcz
tel. (52) 321-11-88
ul. Toruńska 55-57, Bydgoszcz
www:   http://www.kpsw.edu.pl
e-mail:   rektorat@kpsw.edu.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5471 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
O Uczelni
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy jest wyższą szkołą niepubliczną. Została utworzona w 2000 roku z inicjatywy Założycieli Heleny i Romana Czakowskich. Działa zgodnie z Ustawą o wyższych szkołach. Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dn. 29 grudnia 2000 r. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych pod pozycją 51 (pismo MEN, sygn. DNS-1-0145-266/TT/2000).

Zasady funkcjonowania Uczelni reguluje statut oraz regulamin studiów uchwalone przez Senat KPSW. Organami Uczelni są: Konwent, Senat, Rektor, Kanclerz.

Od początku istnienia, tj. od 2000 roku, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy funkcjonuje na zasadach NON-PROFIT, co oznacza, że ma charakter niezarobkowy, a cały zysk jest przeznaczany na inwestycje. Uczelnia posiada również pozostałe cechy właściwe dla organizacji non-profit, tj.:
 • wyrazistą i trwałą strukturą organizacyjną
 • strukturalną niezależność od władz publicznych
 • samorządność
 • dobrowolność.
UCZELNIA KSZTAŁCI W SYSTEMIE STACJONARNYM/DZIENNYM
I NIESTACJONARNYM/ZAOCZNYM NA KIERUNKACH:


Studia Licencjackie i Magisterskie

Wydział Prawa i Administracji
Wydział Ekonomiczno-Społeczny
Wydział Filologiczny
Wydział Pedagogiczny
Wydział Techniczny

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy kształci studentów w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na:

 • 5-letnich jednolitych studiach magisterskich na kierunku PRAWO
 • 3-letnich studiach licencjackich na kierunkach - PEDAGOGIKA,ADMINISTRACJA, EKONOMIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, FILOLOGIA ANGIELSKA, HISZPAŃSKA, ROSYJSKA, PRACA SOCJALNA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
 • 3,5-letnich studiach inżynierskich na kierunkach - GEODEZJA I KARTOGRAFIA, BUDOWNICTWO, INFORMATYKA
 • 2-letnich uzupełniających studiach magisterskich na kierunkach - PEDAGOGIKA, ADMINISTRACJA


PRAWO
(jednolite studia magisterskie)

INFORMATYKA
(studia inżynierskie) – specjalizacje:
1. inżynieria obrazu i dźwięku
2. grafika komputerowa
3. technologie internetowe
4. systemy baz danych
5. inżynieria oprogramowania
6. informatyka w usługach finansowych
7. sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów


PRACA SOCJALNA (studia I stopnia)

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (studia I stopnia)
specjalności:
1. dziennikarstwo
2. public relations, promocja i komunikowanie medialne

ADMINISTRACJA (studia I i II stopnia)
specjalności:
I stopień
1. administracja publiczna
2. administrowanie i obrót nieruchomościami
3. bezpieczeństwo publiczne, ochrona osób i mienia
4. administracja gospodarcza


II stopień
1. administracja publiczna
2. administracja skarbowa
3. administracja samorządowa
4. bezpieczeństwo publiczne
5. administracja gospodarcza

PEDAGOGIKA (studia I i II stopnia)
specjalności:
I stopień
1. edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą pedagogiczną N
2. opieka i wychowanie z profilaktyką uzależnień
3. pedagogika rewalidacyjna (oligofrenopedagogika)
4. pedagogika rodziny
5. poradnictwo zawodowe i doradztwo personalne
6. psychopedagogika
7. resocjalizacja z profilaktyką społeczną
8. edukacja dla bezpieczeństwa z wiedzą o społeczeństwie N
9. plastyka, muzyka, taniec i wiedza o kulturze N
10. opieka nad dzieckiem z wychowaniem zdrowotnym
11. coaching, negocjacje szkolne, doradztwo zawodowe


II stopień
1. pedagogika ogólna
2. pedagogika opiekuńcza
3. pedagogika rewalidacyjna (oligofrenopedagogika)
4. doradztwo zawodowe i poradnictwo karier
5. psychopedagogika
6. resocjalizacja
7. wychowanie obronne z zarządzaniem kryzysowym
8. pedagogika kultury
9. profilaktyka uzależnień


N – specjalność nauczycielska

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

BUDOWNICTWO
specjalności:
1. budownictwo energooszczędne
2. rewitalizacja obiektów budowlanych

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
specjalności:
1. międzynarodowe stosunki gospodarcze
2. polityka międzynarodowa i dyplomacja
3. turystyka międzynarodowa
4. studia wschodnie

FILOLOGIA
specjalności:
1. angielska
2. rosyjska
3. hiszpańska

EKONOMIA
specjalności:
1. ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
2. ekonomika pracy i zarządzanie kadrami
3. rachunkowość przedsiębiorstw i finanse
4. ekonomia menedżerska
5. komunikacja i public relations w biznesie
6. ekonomika transportu z logistykąBIURO REKRUTACJI
ul. M. Piotrowskiego 12-14 (200 od dworca PKS)
tel. (52) 322 03 22, 322 04 04
tel. kom. 500 149 149
e-mail: rekrutacja@kpsw.edu.pl


Rekrutacja

Warunkiem przyjęcia na pierwszy rok studiów jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów:

 • podanie (dostępne w dziekanatach uczelni i na stronie internetowej),
 • świadectwo dojrzałości (stara matura), świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo dojrzałości (nowa matura) - oryginał lub odpis wystawiony przez szkołę,
 • dyplom licencjata - oryginał lub odpis wystawiony przez szkołę (studia magisterskie),
 • 4 zdjęcia legitymacyjne (45mm x 35mm lewy półprofil z widocznym lewym uchem)
 • plik ze zdjęciem w formie elektronicznej (zalecane do legitymacji studenckiej)
 • kserokopia dowodu osobistego (s.1-2), dowód osobisty do wglądu
 • książeczka wojskowa do wglądu
 • dowód uiszczenia opłaty wpisowej - wpłaconej w kasie KPSW lub na konto:


Studia podyplomowe


RODZAJE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI
- Informatyka i technologia informatyczna
- Pedagogika szkolna
- Diagnoza i terapia pedagogiczna
- Psychoedukacyjna terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania
- Pedagogiczna i psychologiczna pomoc rodzinie
- Przygotowanie pedagogiczne
- Logopedia szkolna - terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z wczesna interwencją
- Pedagogika tańca
- Terapia zajęciowa
- Zarządzanie oświatą
- Przedsiębiorczość i doradztwo zawodowe
- Dysleksja rozwojowa i terapia pedagogiczna
- Oligofrenopedagogika
- Socjoterapia
- Resocjalizacja
- Terapia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( w tym z ADHD i autyzmem)
- Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
- Edukacja dla bezpieczeństwa
- Edukacja dorosłych z elementami poradnictwa
- Muzykologia
- Organizacja i zarądzanie sportem

STUDIA PODYPLOMOWE DLA PRACOWNIKÓW SFERY GOSPODARCZEJ

- Pozyskiwanie i ochrona informacji
- Grafika komputerowa
- Poradnictwo zawodowe
- Zarządzanie kadrami i doradztwo zawodowe
- Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami
- Wycena nieruchomości
- Komunikacja interpersonalna
- Public relations
- Administracja samorządowa
- Ekonomika przedsiębiorstwa - efektywne zarządzanie firmą
- Zarządzanie w ochronie zdrowia i polityka zdrowotna
- Bezpeczeństwo i higiena pracy

WYMAGANE DOKUMENTY
Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów:
- podanie (dostępne na stronie internetowej),
- dyplom ukończenia studiów wyższych lub ksero dyplomu
- 2 zdjęcia legitymacyjne ( 45mm x 35mm lewy półprofil),
- kserokopia dowodu osobistego (s.1-2), dowód osobisty do wglądu,
- dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej - wpłaconej w kasie KPSW lub na konto uczelni

Szczegółowych informacji udzielamy pod nr. tel. (52) 339-30-27, (52) 322-34-04 wew. 64,
email: podyplomowe@kpsw.edu.pl

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie